netsh ras diagnostics show logs - Windows 10, 8.1, Seven - Kommandoer


 
NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ras » diagnostics » show » logs

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ras diagnostics show logs ? show logs [ type = ] FILE|EMAIL [ destination = ] destination [ [ compression = ] ENABLED|DISABLED [ hours = ] timer [ verbose = ] ENABLED|DISABLED ] Viser alle logfiler. type - destinationstype. FILE - gem diagnosticeringsrapporten i en fil. EMAIL - send diagnosticeringsrapporten til en e-mail-adresse. destination - destinationen for diagnosticeringsrapporten. Gyldige destinationer er filnavne og e-mail-adresser. compression - komprimer diagnosticeringsrapporten til en CAB-fil. ENABLED - aktiverer komprimering. Standardindstilling for e-mail- destinationer. DISABLED - deaktiverer komprimering. Standardindstilling for fil- destinationer. hours - vis kun poster i logfilen for dette antal timer forinden. 1 - 24 er gyldige værdier. Hvis der ikke angives en tidsperiode, vises hele logfilen. verbose - Det antal data, der skal medtages i diagnosticeringsrapporten. ENABLED - aktiverer detaljerede oplysninger. DISABLED - deaktiverer detaljerede oplysninger. Standardindstilling.

NETSH / RAS / DIAGNOSTICS / SHOW / LOGS

netsh ras diagnostics show logs - Windows Seven - Kommandoer Viser alle logfiler. / Windows Seven
netsh, ras, diagnostics, show, logs, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh p2p collab contact import
Importér en kontaktperson til lager til kontaktpersoner.
netsh delete
Sletter en konfigurationspost fra listen med poster.
netsh nap client set tracing
Angiver sporingskonfigurationen.
netsh branchcache flush
Rydder indholdet af den lokale cache.
netsh namespace show
Viser oplysninger.
netsh advfirewall mainmode show
Viser en angivet hovedtilstandsregel.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Viser alle logfiler. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ras/diagnostics/show/logs.htm
0.125
15534

End programs via the To-Tray menu!

 /

Is my Windows 10 activated, where can I see it?

 /

Windows 10 Home or Pro version?

 /

Windows 10 Adapter Settings Find Network?

 /

Turn off Login Screen in Windows 10, can I?

 /

Was bedeutet Anzahl der Pings pro Host in TraceRouteOK?

 /

Kann mich in Minecraft von Mojang nicht anmelden!

 /

Can I auto run a program at a certain time in Windows 8.1 / 10?

 /

The virtual mouse pointer extension for the Windows Desktop!

 /

Help, no desktop shortcuts are possible on Windows 8.1 / 10, what am I doing wrong?

 /

Wie kann ich auf meinem MP3-Player nur leere Verzeichnisse löschen?

 /

Remove a WiFi connection from Windows 10, can I?

 /