NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ras » ip » set

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ras ip set ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: set access - Bestemmer om klienter har afgang udover RAS-serveren. set addrassign - Angiver metoden, hvormed Remote Access-serveren tildeler IP-adresser til klienterne. set addrreq - Angiver, om klienter kan anmode om deres egne IP-adresser. set broadcastnameresolution - Angiver aktivering eller deaktivering af udgivelse af navnefortolkning ved hjælp af NetBIOS over TCP/IP. set negotiation - Angiver om IP forhandles for klient-Remote Access-forbindelser. set preferredadapter - Angiver den foretrukne netværkskort for tjenesten Routing og Remote Access.

NETSH / RAS / IP / SET

netsh ras ip set - Windows Seven - Kommandoer Angiver konfigurationsoplysninger. / Windows Seven
netsh, ras, ip, set, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh rpc filter add rule
Tilf?jer en RPC-firewallfilterregel.
netsh interface ipv6 show compartments
Viser opdelingsparametre.
netsh ras set ikev2connection
Angiver timeoutv?rdi for inaktivitet og netv?rksafbrydelsestid for IKEv2-forbindelser.
netsh interface ipv6 delete interface
Sletter en gr?nseflade fra IPv6-stakken.
netsh ras ip
?ndringer til 'netsh ras ip'-konteksten.
netsh interface ipv4 show tcpconnections
Viser TCP-forbindelser.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Angiver konfigurationsoplysninger. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ras/ip/set.htm
0.14
14082

Always start the Quad Explorer for Windows maximized!

 /

When print set smaller font, so more of the directory tree fits on the page?

 /

There is also a configurable timer function to shut down!

 /

Query of the RGBA or HLS color value via the information area of ​​the taskbar!

 /

Windows Keyboard Shortcut to open DVD/CD plus command line!

 /

Canon for older printer / scanner problem under Windows 10 no drivers!

 /

Make the pictures evaluation in the alternative Explorer under Windows!

 /

Exportieren Sie die Netzwerk-Ping-Ergebnisse einfach in HTML!

 /

How can i add or customize languages in Windows-10 and Win 8.1?

 /

Upgrade from Windows 7 to Windows 10 for free!

 /

DVD, oder CD aus dem Laufwerk in Windows 10/11 auswerfen, suche Problem Lösung? 

 /

Create file internet explorer keyboard shortcut for all windows OS!

 /