NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ras » ip » set

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ras ip set ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: set access - Bestemmer om klienter har afgang udover RAS-serveren. set addrassign - Angiver metoden, hvormed Remote Access-serveren tildeler IP-adresser til klienterne. set addrreq - Angiver, om klienter kan anmode om deres egne IP-adresser. set broadcastnameresolution - Angiver aktivering eller deaktivering af udgivelse af navnefortolkning ved hjælp af NetBIOS over TCP/IP. set negotiation - Angiver om IP forhandles for klient-Remote Access-forbindelser. set preferredadapter - Angiver den foretrukne netværkskort for tjenesten Routing og Remote Access.

NETSH / RAS / IP / SET

netsh ras ip set - Windows Seven - Kommandoer Angiver konfigurationsoplysninger. / Windows Seven
netsh, ras, ip, set, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh rpc filter add rule
Tilf?jer en RPC-firewallfilterregel.
netsh interface ipv6 show compartments
Viser opdelingsparametre.
netsh ras set ikev2connection
Angiver timeoutv?rdi for inaktivitet og netv?rksafbrydelsestid for IKEv2-forbindelser.
netsh interface ipv6 delete interface
Sletter en gr?nseflade fra IPv6-stakken.
netsh ras ip
?ndringer til 'netsh ras ip'-konteksten.
netsh interface ipv4 show tcpconnections
Viser TCP-forbindelser.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ras/ip/set.htm
0.109

Download Windows-7 Starter Problem!

 /

How to scan to pdf in Windows 7?

 /

Show installed updates or uninstall in Windows 8.1, 8 or 7?

 /

Help, Windows 10 Defender is turned off or Permanently Disable? (on, Enable)

 /

Is die Vollbildfunktion in der Bildschirmlupe unter Windows-XP oder nur unter Windows 7 möglich?

 /

Can I displays the folder size information in Explorer-Views?

 /

How can I change the background image on my Android smart phone?

 /

Show the full path in the explorer title bar on Windows-10!

 /