NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ras » ip » set » addrassign

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ras ip set addrassign ? set addrassign [method = ] AUTO|POOL Angiver metoden, hvormed Remote Access-serveren tildeler IP-adresser til klienterne. metode - Den ønskede metode AUTO - Tildeler automatisk IP-adresser ved hjælp af DHCP. Hvis ingen DHCP-server er tilgængelig, tildeles en vilkårlig adresse. POOL - Tildeler IP-adresser fra Remote Access-serveren.

NETSH / RAS / IP / SET / ADDRASSIGN

netsh ras ip set addrassign - Windows Seven - Kommandoer Angiver metoden, hvormed Remote Access-serveren / Windows Seven
netsh, ras, ip, set, addrassign, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh trace show interfaces
Vis tilg?ngelige gr?nseflader p? en liste.
netsh interface isatap show router
Viser ISATAP-routeroplysningerne.
netsh rpc delete
Opretter en liste over slettede undernet
netsh interface ipv6 set privacy
?ndrer konfigurationsparametrene for beskyttelse af personlige oplysninger.
netsh ras ipv6 show
Viser oplysninger.
netsh interface ipv6 add route
Tilf?jer en rute over en gr?nseflade.... Home  
... Impressum
... ColorConsole

... CMD
... Netsh-XP
... Netsh-7
... Netsh-Vista
... Powershell
... FAQ
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ras/ip/set/addrassign.htm

0.062

Show The Window Desktop Clock seconds pointer, how to?

 /

Under windows 7, when i select a color design, the first column remains white?

 /

How to teach your handwriting style on Windows-10 and the recognizer?

 /

Schutz vor Viren und Schadsoftware auf Windows 10, aber wie?

 /

Windows-8 / 8.1 downloaden und testen, Version auf Deutsch!

 /

How can I uninstall the File Unlocker ThisIsMyFile?

 /

Front pages, back pages, sorting, duplex PDF scanning and printing!

 /

Wie kann ich das 7-Zip Kontextmenü auf Deutsch umstellen?

 /