NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ras » ip » set » preferredadapter

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ras ip set preferredadapter ? set preferredadapter[[name=] ] Angiver det foretrukne netværkskort for tjenesten Routing og Remote Access. name - Navnet på netværkskortet i strengen i anførselstegn. - Angiver navnet på den kortgrænseflade, der bruges til at hente IP-adressen til allokering (hvis systemet er konfigurere til at bruge DHCP) og -adressen på DHCP og WINS-server til tildeling til Remote Access-klienter og Opkald efter behov- anvendelser. Intet argument - Standardindstillingen. Angiver, at der i RAS skal vælges et vilkårligt netværkskort, når tjenesten Routing og Remote Access startes.

NETSH / RAS / IP / SET / PREFERREDADAPTER

netsh ras ip set preferredadapter - Windows Seven - Kommandoer Angiver den foretrukne netv?rkskort for tjenesten Routing og Remote / Windows Seven
netsh, ras, ip, set, preferredadapter, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh winsock reset
Nulstiller Winsock-kataloget til en ren tilstand.
netsh interface tcp show security
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID
netsh wfp set
Angiver WFP-diagnosticeringsindstillinger.
netsh interface portproxy set v6tov6
Opdaterer en port, der skal lyttes p?, som IPv6 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv6.
netsh show alias
Viser alle definerede aliaser.
netsh interface ipv6 show siteprefixes
Viser poster i stedpr?fikstabellen.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ras/ip/set/preferredadapter.htm
0.062

Windows 10/7 Clipboard is broken, what did I do wrong?

 /

Windows Tastaturkürzel zum Öffnen von DVD / CD plus Befehlszeile!

 /

Customize screen brightness on Windows-10 tablet PC via Mobility Center!

 /

Wo ist WordPad in Windows 10, (finden , öffnen)?

 /

Windows 7 direct download links all versions!

 /

Google-Suche in der I-Net Such-Funktion?

 /

Wie mache ich einen Windows Screenshot?

 /

How to find the calculator in Windows 8 and 8.1 (open, start, run)?

 /