NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ras » ip » show

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ras ip show ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: show config - Viser den aktuelle Remote Access IP-konfiguration. show preferredadapter - Viser det foretrukne netværkskort for tjenesten Routing og Remote Access.

NETSH / RAS / IP / SHOW

netsh ras ip show - Windows Seven - Kommandoer Viser oplysninger. / Windows Seven
netsh, ras, ip, show, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh wlan delete profile
Slet en WLAN-profil fra en eller flere gr?nseflader.
netsh ipsec dynamic add qmpolicy
F?jer en hurtigtilstandspolitik til SPD.
netsh winhttp help
Viser en liste over kommandoer.
netsh interface tcp add chimneyapplication
F?jer et program til TCP Chimney-aflastningstabellen.
netsh trace show provider
Viser oplysninger om provider.
netsh interface isatap show state
Viser ISATAP-tilstanden.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Viser oplysninger. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ras/ip/show.htm
0.171
12598

Enable screen saver password in Windows 10, how to turn off?

 /

Full duplex connections, transmission rate and speed?

 /

How to start DirectX diagnostic tool in Windows 8.1 / 10 x64/x32 bit (version, find, open)?

 /

OneDrive cannot connect to Windows!

 /

MS Server 2019, 2016, ... Herunterfahren, Neustarten erzwingen!

 /

Windows 10 OEM and full version, difference?

 /

Windows 10: Entwickler-Modus aktivieren ohne wenn und aber!

 /

Directory expression Treelist folder structure!

 /

Turn-Off the search indexing service in Windows 10!

 /

Rain drops on the Windows 10 PCs and Laptops!

 /

Flugmodus bei Windows 10 deaktivieren?

 /

NAS and networks are not recognized on the Windows 10 computer (network drive setup)?

 /