NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ras » ip » show

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ras ip show ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: show config - Viser den aktuelle Remote Access IP-konfiguration. show preferredadapter - Viser det foretrukne netværkskort for tjenesten Routing og Remote Access.

NETSH / RAS / IP / SHOW

netsh ras ip show - Windows Seven - Kommandoer Viser oplysninger. / Windows Seven
netsh, ras, ip, show, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh wlan delete profile
Slet en WLAN-profil fra en eller flere gr?nseflader.
netsh ipsec dynamic add qmpolicy
F?jer en hurtigtilstandspolitik til SPD.
netsh winhttp help
Viser en liste over kommandoer.
netsh interface tcp add chimneyapplication
F?jer et program til TCP Chimney-aflastningstabellen.
netsh trace show provider
Viser oplysninger om provider.
netsh interface isatap show state
Viser ISATAP-tilstanden.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ras/ip/show.htm
0.078

Wie kann ich Windows 7 wieder deinstallieren?

 /

How to turn off the intuitive filename sorting in Windows 7, if so, how?

 /

System administrator Windows 10, how to activate the full admin account?

 /

Is there a search function in Quad Explorer?

 /

Crawlingly ants also for the Windows 10 Desktop Home and Pro!

 /

Hanging Windows programs close and schedule!

 /

Schutz vor Viren, Trojanern und Schadsoftware auf Windows 10, aber wie?

 /

I have on the desktop a small black dot, what can I do?

 /