netsh ras ipv6 set - Windows 10, 8.1, Seven - Kommandoer


 
NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ras » ipv6 » set

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ras ipv6 set ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: set access - Bestemmer om klienter har afgang udover RAS-serveren. set negotiation - Angiver om IPv6 forhandles for klient-Remote Access-forbindelser. set prefix - Angiver det præfiks, RAS-serveren bruger. set routeradvertise - Konfigurer indstillingen Routerannoncering for ipv6 for fjernadgangsserveren.

NETSH / RAS / IPV6 / SET

netsh ras ipv6 set - Windows Seven - Kommandoer Angiver konfigurationsoplysninger. / Windows Seven
netsh, ras, ipv6, set, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh advfirewall mainmode set rule
Angiver nye v?rdier for en eksisterende regels egenskaber.
netsh lan show profiles
Viser en liste over traditionelle profiler, der er konfigureret p? systemet.
netsh advfirewall consec add rule
Tilf?jer en ny regel for forbindelsessikkerhed.
netsh ipsec static set defaultrule
Redigerer standardsvarreglen for en politik.
netsh wlan set blockperiod
Angiv blokeringsperioden.
netsh ipsec dynamic set rule
Redigerer en regel og tilknyttede filtre i SPD.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Angiver konfigurationsoplysninger. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ras/ipv6/set.htm
0.202
14426

Binding margin with about 20 px width, or not printed edge, where I can set this?

 /

Watch second hand on Windows 10, 8.1, 7 desktop!

 /

Helpful starting parameters for portable Q-Dir!

 /

CMD commands to control power settings under Windows, with examples?

 /

Why the Admin Explorer in a Windows delete program?

 /

Autostart-Ordner in Windows 10 finden und verwenden, (wo ist der)?

 /

What is a Trial version?

 /

Should I turn off the power saving mode OR windows, or TURN on?

 /

Worauf sollte ich bei der Umstellung von Windows-XP auf Windows 7 achten?

 /

Define Hot-Key, for the program or the drive Eject or Open Close Menu!

 /

Unterstützt Windows-7 den Cool’n’Quiet Stromsparmodus der AMD-Prozessoren?

 /

Erstellen von einer Sicherheit Center Verknüpfung am Windows 10 Desktop!

 /