NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ras » ipv6 » set » prefix

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ras ipv6 set prefix ? set prefix [ prefix= ] Angiver det statiske IPv6-præfiks, RAS-serveren bruger til at annoncere til klienterne. - IPv6-præfikset i formatet 'x:x:x:x::'

NETSH / RAS / IPV6 / SET / PREFIX

netsh ras ipv6 set prefix - Windows Seven - Kommandoer Angiver det pr?fiks, RAS-serveren bruger. / Windows Seven
netsh, ras, ipv6, set, prefix, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh branchcache set key
Opretter en ny indholdsoplysningsn?gle.
netsh nap client add server
Tilf?jer konfiguration af server, der er tillid til.
netsh advfirewall monitor show
Viser indstillingerne for en firewallpolitik p? k?rselstidspunktet.
netsh mbn delete
Sletter en konfigurationspost fra en tabel.
netsh advfirewall consec show
Viser en angivet regel for forbindelsessikkerhed.
netsh ipsec static show all
Viser oplysninger om alle politikker og relaterede oplysninger.... Home  
... Impressum
... ColorConsole

... CMD
... Netsh-XP
... Netsh-7
... Netsh-Vista
... Powershell
... FAQ
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ras/ipv6/set/prefix.htm

0.046

Clear virtual memory pagefile at Windows-8 Shutdown (8.1, 10, seven)!

 /

Thumbnail Previews in File Explorer on Windows 10, turn off on?

 /

How can i add or change languages in Windows-8 and Win 8.1?

 /

Run Command Prompt and activate Opacity Mode on Windows 10!

 /

Can i use the classic Windows XP Explorer.exe in Windows 8.1 / 10?

 /

Standard-Aktion beim Drücken von der Windows+E, Q-Dir Starten!

 /

Sind die Vollversionen alle Freeware-Software, die hier zu downloaden sind?

 /

Are there any limitations for the file size of not compressible file?

 /