NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ras » set » authmode

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ras set authmode ? set authmode [mode = ] STANDARD|NODCC|BYPASS Angiver tilstanden, som bestemmer, om og hvornår klienter, som ringer op, skal godkendes. tilstand - Den ønskede tilstand STANDARD - Alle enheder skal godkendes. NODCC - Direkte tilsluttede enheder godkendes ikke. BYPASS - Der kræves ikke godkendelse til nogen enheder.

NETSH / RAS / SET / AUTHMODE

netsh ras set authmode - Windows Seven - Kommandoer Indstiller godkendelsestilstanden. / Windows Seven
netsh, ras, set, authmode, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh http delete sslcert
Sletter SSL-certifikatbindinger for en IP-adresse og port.
netsh p2p dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh dhcpclient trace enable|disable
Aktiverer/deaktiverer sporing for DHCP-klient og DHCP QEC.
netsh nap client show state
Viser tilstanden.
netsh branchcache set localcache
Angiver placeringen af den lokale cache.
netsh nap client add trustedservergroup
Tilf?jer konfiguration af server, der er tillid til.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ras/set/authmode.htm

0.078

Register all the fonts without installation, for other Windows programs, how to?

 /

Switch language or translate Windows Standby blocker into my language?

 /

Can I displays the folder size information in Explorer-Views?

 /

Eigenes Benutzerkonto-Bild in Windows 8 / 8.1 ändern (löschen, login)?

 /

Formatierung oder Schnellformatierung?

 /

Is an upgrading from Windows 7 or 8.1 to Windows 10 possible?

 /

Zusätzliche Uhren in der Windows 8.1 / 8 Taskleiste!

 /

Can i drag tabs to restructure them? Just like what google chrome does?

 /