NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ras » set » authmode

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ras set authmode ? set authmode [mode = ] STANDARD|NODCC|BYPASS Angiver tilstanden, som bestemmer, om og hvornår klienter, som ringer op, skal godkendes. tilstand - Den ønskede tilstand STANDARD - Alle enheder skal godkendes. NODCC - Direkte tilsluttede enheder godkendes ikke. BYPASS - Der kræves ikke godkendelse til nogen enheder.

NETSH / RAS / SET / AUTHMODE

netsh ras set authmode - Windows Seven - Kommandoer Indstiller godkendelsestilstanden. / Windows Seven
netsh, ras, set, authmode, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh http delete sslcert
Sletter SSL-certifikatbindinger for en IP-adresse og port.
netsh p2p dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh dhcpclient trace enable|disable
Aktiverer/deaktiverer sporing for DHCP-klient og DHCP QEC.
netsh nap client show state
Viser tilstanden.
netsh branchcache set localcache
Angiver placeringen af den lokale cache.
netsh nap client add trustedservergroup
Tilf?jer konfiguration af server, der er tillid til.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ras/set/authmode.htm
0.077

Set the default printer for the programs in Windows 8, 8.1, 10!

 /

Green Flower on the Windows Desktop!

 /

I would like to disable Auto-Expand of Folders!

 /

Wie verwende ich die internen Datei-Assoziationsregeln?

 /

Enabling mouse over scrolling, i use the mouse scroll wheel!?

 /

Enable screen saver password in Windows 10, how to turn off?

 /

Popup-Menüs im Alternativem Dateimanager für Windows OS!

 /

Problem PERL on ISS 7.5 MS Web Server, invalid character: "?

 /