NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ras » set » client

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ras set client ? set client [name=] [state=] disconnect | resetstats name - Brugernavnet på den klient, forbindelsen skal afbrydes til, eller statistikken skal nulstilles for state - Handling, der skal udføres disconnect - Afbryd den angivne bruger resetstats - Nulstil statistikken for den angivne bruger

NETSH / RAS / SET / CLIENT

netsh ras set client - Windows Seven - Kommandoer Nulstiller statistik eller afbryder forbindelsen til en Remote Access-klient. / Windows Seven
netsh, ras, set, client, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh http show timeout
Viser timeoutv?rdien for tjenesten.
netsh p2p group show address
Fortolker en deltager i den aktuelle node og viser en liste over deltagerens adresser.
netsh exec
K?rer en scriptfil.
netsh netio delete bindingfilter
Sletter et bindingsfilter.
netsh branchcache smb set latency
Angiver SMB-ventetiden for BranchCache.
netsh nap client reset csp
Nulstiller konfigurationen af program til kryptografiske tjenester.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ras/set/client.htm

0.093

Servicepacks!

 /

Was ist Windows 2011?

 /

How to displays all network connections and listening ports?

 /

System requirements for Windows 8 and 8.1?

 /

Can I rename the This-PC in My-Computer on Windows 10?

 /

How can i add *.bin files in Windows BIN-to-ISO?

 /

How to set in Windows 8 / 10 associations for file type: open with multiple programs or apps?

 /

How to open Device Manager in Windows-7 (start, run)?

 /