NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ras » set » sstp-ssl-cert

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ras set sstp-ssl-cert ? set sstp-ssl-cert [[name=] certname] [[hash=] hash] Angiv den aktuelle SSTP-certifikatkonfiguration. name - Angiv det certifikatnavn, der skal bruges af SSTP hash - Angiv den SHA-1-hash for certifikatet, der skal bruges af SSTP Eksempel: Kommandoen herunder angiver SSTP til at bruge certifikatet med navnet Verisign netsh ras>set sstp-ssl-cert name=VeriSign ELLER Kommandoen herunder nulstiller SSTP-certifikatkonfigurationen til standardindstillingerne netsh ras>set sstp-ssl-cert name=default ELLER Kommandoen herunder angiver SSTP til at bruge det certifikat, hvis hash blev angivet netsh ras>set sstp-ssl-cert hash=4463c531d7ccc1006794612bb656d3bf8257846f

NETSH / RAS / SET / SSTP-SSL-CERT

netsh ras set sstp-ssl-cert - Windows Seven - Kommandoer Angiver konfigurationen af det aktuelle SSTP-certifikat / Windows Seven
netsh, ras, set, sstp-ssl-cert, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface ipv4 show destinationcache
Viser poster i destinationscachen.
netsh ras aaaa help
Viser en liste over kommandoer.
netsh interface ipv4 add address
F?jer en statisk IP-adresse eller standardgateway til den angivne gr?nseflade.
netsh p2p pnrp diagnostics dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh http show urlacl
Viser reservationer af navneomr?der for URL-adresser.
netsh p2p help
Viser en liste over kommandoer.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ras/set/sstp-ssl-cert.htm

0.078

From-Tray feature to get a Windows Desktop Color!

 /

Can i compress the non compressible files with 7-zip?

 /

How to change the desktop theme in Windows-10 (download)?

 /

Show the WiFi Profiles on Windows-7?

 /

Famous Desktop Calendar in To-Tray of the Windows Task-Bar!

 /

When Unicode version and when Ansi version?

 /

Kann ich den Vista Explorer.exe In Windows-XP verwenden?

 /

Wie kann ich feststellen, ob ich an meinem PC x32, oder x64 Windows 7 installieren kann?

 /