NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ras » show » sstp-ssl-cert

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ras show sstp-ssl-cert ? Viser den aktuelle SSTP-certikatkonfiguration Friendly name - Navnet på certifikatet Display name - Visningsnavnet på certifikatet Issuer - Certifikatet er udstedt af dette nøglecenter Expiry timestamp - Certifikatet er gyldigt indtil dette tidspunkt

NETSH / RAS / SHOW / SSTP-SSL-CERT

netsh ras show sstp-ssl-cert - Windows Seven - Kommandoer Viser konfigurationen af det aktuelle SSTP-certifikat / Windows Seven
netsh, ras, show, sstp-ssl-cert, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ipsec static delete rule
Sletter en regel fra en politik.
netsh wlan refresh
Opdater v?rtsbaserede netv?rksindstillinger.
netsh ipsec dynamic delete sa

netsh winhttp set proxy
Konfigurerer WinHTTP-proxyindstillingen.
netsh interface tcp reset
Nulstil alle TCP-parametre til deres standardv?rdier.
netsh wcn
?ndringer til 'netsh wcn'-konteksten.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ras/show/sstp-ssl-cert.htm
0.093

For what Please Sleep Feature in Don't Sleep (Windows 10, 8.1, 7, ...)?

 /

What is facebook.com for an internet site and for what is it good?

 /

How to see auto startup programs in Windows 10 (Apps)?

 /

Was ist Invisalign?

 /

Warum ist das Windows auf dem C: Laufwerk der Festplatte?

 /

Directory expression-preview at the console / command prompt!

 /

Hilfe, meine Windows 10 Taskleiste wird schnell voll, was kann ich machen?

 /

How to see my Computer and Network on Windows 7 desktop?

 /