NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » trace » show » scenario

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh trace show scenario ? show scenario Viser oplysninger om scenario. Format: trace show scenario [name=] Kommentarer: Her vises flere oplysninger om et scenario, herunder eventuelle attributter, der kan registreres af diagnosticeringskommandoen, og listen over udbydere, der er aktiveret for det angivne scenario, sammen med de standardnøgleord og -niveauer, der anvendes.

NETSH / TRACE / SHOW / SCENARIO

netsh trace show scenario - Windows Seven - Kommandoer Viser oplysninger om scenario. / Windows Seven
netsh, trace, show, scenario, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh branchcache show localcache
Viser status for den lokale cache.
netsh nap client help
Viser en liste over kommandoer.
netsh advfirewall reset
Nulstiller politikken til den standardpolitik, der ikke leveres med Windows.
netsh mbn show
Viser oplysninger.
netsh advfirewall firewall delete
Sletter alle tilsvarende firewallregler.
netsh lan
?ndringer til 'netsh lan'-konteksten.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/trace/show/scenario.htm

0.046

What should i do that the monitor does not switch off in Windows 7?

 /

The file associations on Windows 8.1 Metro applications are frustrating!

 /

Windows

 /

Windows 7 Testversion Einschränkung?

 /

Bildschirmschoner Passwort bei Windows-10 aktivieren, deaktivieren?

 /

Windows-10 schützt Sie vor Downloads und Installation von Malware (Smart Screen)?

 /

New folder hotkey in Windows 7 for Windows Explorer!

 /

Can Auto Hide Mouse Cursor Free always start minimized (to-tray)?

 /