NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » wcn

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh wcn ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. dump - Viser et konfigurationsscript. enroll - Opretter forbindelse til et trådløst netværk. help - Viser en liste over kommandoer. query - Beder om oplysninger om en WCN-enhed. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / WCN

netsh wcn - Windows Seven - Kommandoer ?ndringer til 'netsh wcn'-konteksten. / Windows Seven
netsh, wcn, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh http show
Viser oplysninger.
netsh p2p group dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh dnsclient help
Viser en liste over kommandoer.
netsh nap show
Viser konfigurations- og tilstandsoplysninger.
netsh branchcache show publicationcache
Viser status for den lokale publikationscache.
netsh nap client import
Importerer konfigurationsindstillinger.
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/wcn.htm
0.062

Many variables in quick text paste don't work!

 /

Hinzufügen von Windows-7 Desktop Gadgets (Minianwendungen) zu Windows 8.1 / 10!

 /

Stars on Windows desktop in the foreground!

 /

How can I uninstall the File Unlocker ThisIsMyFile?

 /

How do I quickly create user accounts via command line?

 /

GetWindowText does not read the columns for each row in the list view, why?

 /

Close Hanging Programs, Apps and Processes on Windows! 

 /

Example how to paste a signature to WordPad shortcut!

 /