NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » wfp » capture

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh wfp capture ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: capture start - Starter en interaktiv capturesession. capture status - Fortæller, om en interaktiv session til hentning er i gang. capture stop - Standser en interaktiv capturesession.

NETSH / WFP / CAPTURE

netsh wfp capture - Windows Seven - Kommandoer Henter diagnosticeringsoplysninger i realtid. / Windows Seven
netsh, wfp, capture, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface ipv4 show ipnettomedia
Viser IP net-til-medieforbindelser.
netsh ras aaaa show
Viser oplysninger.
netsh interface ipv4 delete arpcache
T?mmer ARP-cachen for en eller alle gr?nseflader.
netsh p2p pnrp peer
?ndringer til 'netsh p2p pnrp peer'-konteksten.
netsh interface 6to4 set relay
Angiver 6to4-relayoplysninger.
netsh p2p idmgr show
Viser identitetsrelaterede oplysninger.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/wfp/capture.htm
0.046

Paths problems with blank spaces and environment variables, solved!

 /

How To Restore Windows-8.1 / 10 Files and Folders?

 /

I think is missing is the "Invert Selection" option!

 /

Status speichern und Einstellungen Problem beheben?

 /

Wie ändere ich das Desktop-Thema in Windows-10 (Download)?

 /

Snow and other Flakes for you Windows Desktop!

 /

Office 2010 direct download links plus trial versions!

 /

Was bedeutet Anzahl der Pings pro Host in TraceRouteOK?

 /