NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » wfp » capture

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh wfp capture ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: capture start - Starter en interaktiv capturesession. capture status - Fortæller, om en interaktiv session til hentning er i gang. capture stop - Standser en interaktiv capturesession.

NETSH / WFP / CAPTURE

netsh wfp capture - Windows Seven - Kommandoer Henter diagnosticeringsoplysninger i realtid. / Windows Seven
netsh, wfp, capture, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface ipv4 show ipnettomedia
Viser IP net-til-medieforbindelser.
netsh ras aaaa show
Viser oplysninger.
netsh interface ipv4 delete arpcache
T?mmer ARP-cachen for en eller alle gr?nseflader.
netsh p2p pnrp peer
?ndringer til 'netsh p2p pnrp peer'-konteksten.
netsh interface 6to4 set relay
Angiver 6to4-relayoplysninger.
netsh p2p idmgr show
Viser identitetsrelaterede oplysninger.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/wfp/capture.htm

0.093

Übertaktete Systeme?

 /

How can i connect with Windows 8 / 10 by using Remote Desktop Connection (command, cmd prompt)?

 /

Can i change user account picture in Windows 7?

 /

Shutdown - Restart shortcut Windows 10, how to create?

 /

Ständige Abstürze nach Windows 10 Update, warum?

 /

Display Color Calibration on Windows 10 laptops and PCs (7, 8.1), how to?

 /

Einrichten von kontrolliertem Zugriff auf Ordner in der Windows-10!

 /

How can edit or copy very long paths in Vista address bar?

 /