netsh wfp capture start - Windows 10, 8.1, Seven - Kommandoer


 
NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » wfp » capture » start

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh wfp capture start ? Format: capture start [ [ cab = ] (ON | OFF) ] [ [ traceonly = ] (ON | OFF) ] [ [ keywords = ] (NONE | BCAST | MCAST | BCAST+MCAST) ] [ [ file = ] ] Parametre: Navn Værdi cab - Kan være ON eller OFF. Standard er ON. Med ON kompileres filerne i en enkelt .cab-fil. Med OFF er outputfilerne ukomprimeret. Det er nyttigt, hvis du foretager fejlfinding for dig selv i stedet for at indhente data for andre. traceonly - Kan være ON eller OFF. Standard er OFF. Med ON indhentes der kun hændelsessporingsdata, som reducerer størrelsen på outputfilen. keywords - Kan være NONE, BCAST, MCAST eller BCAST+MCAST. Standard er BCAST+MCAST. Angiver de nøgleord for netværkshændelser, der bruges til sessionen. BCAST omfatter udsendelseshændelser, og MCAST omfatter multicasthændelser. Hvis du vil reducere filstørrelsen for captures, der kører længe, skal indstillingen angives til NONE. file - Navn på outputfil. Standard er 'wfpdiag.cab'. Hvis parameteren cab er ON, skal filnavnet ikke indeholde filtypenavnet, da .cab automatisk føjes til outputfilen. Kommentarer: Starter en interaktiv capturesession. Du kan standse capture ved at køre 'capture stop'.

NETSH / WFP / CAPTURE / START

netsh wfp capture start - Windows Seven - Kommandoer Starter en interaktiv capturesession. / Windows Seven
netsh, wfp, capture, start, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface ipv6
?ndringer til 'netsh interface ipv6'-konteksten.
netsh ras delete link
Sletter fra listen over linkegenskaber, som PPP vil forhandle om
netsh interface ipv4 set dnsservers
Angiver tilstand og adresser for DNS-server.
netsh p2p pnrp peer show machinename
Viser konfigurationsoplysninger for tjeneste til udgivelse af PNRP-computernavn
netsh interface httpstunnel delete
Sletter en konfigurationspost fra en tabel.
netsh p2p pnrp cloud show
Viser oplysninger.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Starter en interaktiv capturesession. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/wfp/capture/start.htm
0.233
15842

I can not find the bytes on my Windows 10 PC?

 /

Quad-Explorer Q-Dir Defender Firewall zulassen Win-10, Problem!

 /

Quickly edit Windows 10 Autostart Folder!

 /

Why the stress test for the Windows computer?

 /

Print the File Explorer thumbnails to see it on paper!

 /

run, runx, runa, runX, runA Tastenkürzel zum Starten von Programmen! Beispiele?

 /

Wie komme ich anstatt mit f8 ins PC Bios Boot-Menü?

 /

Problems when deleting, and listing on the network and NTFS drives?

 /

Was bedeutet Wiederherstellen der Zwischenablage?

 /

Letzte Einstellung wird nicht behalten im Quad-Explorer unter Windows 10, ...!

 /

Why is not an organizer integrated (to allow event scheduling and notifications)?

 /

What is better x64, x32, x86 version of desktop ok on Windows?

 /