NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » wfp » capture » start

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh wfp capture start ? Format: capture start [ [ cab = ] (ON | OFF) ] [ [ traceonly = ] (ON | OFF) ] [ [ keywords = ] (NONE | BCAST | MCAST | BCAST+MCAST) ] [ [ file = ] ] Parametre: Navn Værdi cab - Kan være ON eller OFF. Standard er ON. Med ON kompileres filerne i en enkelt .cab-fil. Med OFF er outputfilerne ukomprimeret. Det er nyttigt, hvis du foretager fejlfinding for dig selv i stedet for at indhente data for andre. traceonly - Kan være ON eller OFF. Standard er OFF. Med ON indhentes der kun hændelsessporingsdata, som reducerer størrelsen på outputfilen. keywords - Kan være NONE, BCAST, MCAST eller BCAST+MCAST. Standard er BCAST+MCAST. Angiver de nøgleord for netværkshændelser, der bruges til sessionen. BCAST omfatter udsendelseshændelser, og MCAST omfatter multicasthændelser. Hvis du vil reducere filstørrelsen for captures, der kører længe, skal indstillingen angives til NONE. file - Navn på outputfil. Standard er 'wfpdiag.cab'. Hvis parameteren cab er ON, skal filnavnet ikke indeholde filtypenavnet, da .cab automatisk føjes til outputfilen. Kommentarer: Starter en interaktiv capturesession. Du kan standse capture ved at køre 'capture stop'.

NETSH / WFP / CAPTURE / START

netsh wfp capture start - Windows Seven - Kommandoer Starter en interaktiv capturesession. / Windows Seven
netsh, wfp, capture, start, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface ipv6
?ndringer til 'netsh interface ipv6'-konteksten.
netsh ras delete link
Sletter fra listen over linkegenskaber, som PPP vil forhandle om
netsh interface ipv4 set dnsservers
Angiver tilstand og adresser for DNS-server.
netsh p2p pnrp peer show machinename
Viser konfigurationsoplysninger for tjeneste til udgivelse af PNRP-computernavn
netsh interface httpstunnel delete
Sletter en konfigurationspost fra en tabel.
netsh p2p pnrp cloud show
Viser oplysninger.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Starter en interaktiv capturesession. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/wfp/capture/start.htm
0.171
15842

Laufwerks Komprimierung auf Windows 10 aktivieren und deaktivieren!

 /

Wi-Fi or WLAN Show Driver Information, can I (Command Prompt)?

 /

Short how-to i use DirPrintOK!

 /

Paint Stress test for Laptop, Notebooks, Tablets, Desktop PCs or Surface Pro and Go!

 /

Where is the classic calculator in Windows 10 (find, start, run)?

 /

Easy detect the Color Value RGB, HLS, .... like a Professional!

 /

Was ist ein Zehn Finger Touch Screen?

 /

Create Favorite fast open Folders or Start Programs!

 /

How can I print only the directory tree / directory structure?

 /

Burn a CD or DVD from an ISO file on Windows-7?

 /

Difference bit rate and sample rate (sampling rate)?

 /

desk.cpl ,,5. in Windows 10!

 /