NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » wfp » show » boottimepolicy

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh wfp show boottimepolicy ? Format: show boottimepolicy [ [ file = ] | - ] Parametre: Navn Værdi file - Navn på outputfil. Standard er 'btpol.xml'. Hvis denne parameter er angivet til bindestreg, 'file = -', skrives outputtet kun til konsollen. Kommentarer: Viser politik og filtre for starttidspunktet.

NETSH / WFP / SHOW / BOOTTIMEPOLICY

netsh wfp show boottimepolicy - Windows Seven - Kommandoer Viser politikken og filtrene for starttidspunktet. / Windows Seven
netsh, wfp, show, boottimepolicy, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface tcp add chimneyapplication
F?jer et program til TCP Chimney-aflastningstabellen.
netsh trace show provider
Viser oplysninger om provider.
netsh interface isatap show state
Viser ISATAP-tilstanden.
netsh rpc dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh interface ipv6 set route
?ndrer ruteparametrene.
netsh ras ipv6 show config
Viser den aktuelle IPv6-konfiguration.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/wfp/show/boottimepolicy.htm
0.078

Where is my computer on windows 8.1/10  to manage files and folders (open, find, start)?

 /

How to start windows 8.1 / 10 in Safe Mode (Diagnostic-, Selective-, Normal- Startup)?

 /

Do not Sleep parameter example!

 /

Can I somehow disable the click navigation sound ?

 /

Auto Login in Windows-8.1 und 10 ohne Passwort (Kennwort)?

 /

How can i sign up, register, log in on Facebook.com?

 /

Use own image for the desktop background in Windows 8.1 and 10!

 /

VHD, what is this file?

 /