NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » wfp » show » security

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh wfp show security ? Format: show security [ type = ] CALLOUT|ENGINE|FILTER|IKESADB|IPSECSADB|LAYER|NETEVENTS |PROVIDER|PROVIDERCONTEXT|SUBLAYER [ [ guid = ] Parametre: Navn Værdi type - Angiver den objekttype, der skal hentes. Kan være CALLOUT, ENGINE, FILTER, IKESADB, IPSECSADB, LAYER, NETEVENTS, PROVIDER, PROVIDERCONTEXT eller SUBLAYER. guid - For objekttyper, der understøtter de enkelte objekters sikkerhedsbeskrivelse, er det objektets GUID. Hvis den ikke er angivet, anvendes IID_NULL som standard, og derved hentes sikkerhedsbeskrivelsen for typecontaineren. Følgende typer understøtter de enkelte objekters sikkerhedsbeskrivelse: callout filter layer provider providercontext sublayer Kommentarer: Viser den angivne sikkerhedsbeskrivelse.

NETSH / WFP / SHOW / SECURITY

netsh wfp show security - Windows Seven - Kommandoer Viser den angivne sikkerhedsbeskrivelse. / Windows Seven
netsh, wfp, show, security, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ipsec dynamic show mmsas
Viser sikkerhedstilknytninger for hovedtilstand fra SPD.
netsh winsock set
Angiver Winsock-indstillinger.
netsh interface teredo
?ndringer til 'netsh interface teredo'-konteksten.
netsh wfp set options
Angiver Engine-indstillingerne for netevents
netsh interface portproxy show
Viser oplysninger.
netsh show helper
Viser alle hj?lpeprogrammer p? ?verste niveau.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/wfp/show/security.htm

0.062

How to displays all network connections and listening ports?

 /

CPU frequency free accurately identify the CPU frequency! 

 /

Is it possible to have only one instance of Q-Dir (tab, open, explorer )?

 /

To short Image Tool-Tips on Removable Driver in Q-Dir and MS-Explorer!

 /

Kann ich den 32-Bit Produkt-Key auch bei 64-Bit einsetzen!

 /

Can I displays the folder size information in Explorer-Views?

 /

Die Gruppierung in der Windows-8 / 8.1 Taskleiste deaktivieren (ein- ausschalten)?

 /

Was ist besser, der FTP-Aktivmodus oder Passivmodus?

 /