NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » wfp » show » sysports

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh wfp show sysports ? Format: show sysports [ [ file = ] | - ] Parametre: Navn Værdi file - Navn på outputfil. Standard er 'sysports.xml'. Hvis denne parameter er angivet til bindestreg, 'file = -', skrives outputtet kun til konsollen. Kommentarer: Viser systemporte, der bruges af TCP/IP-stakken og RPC-undersystemet.

NETSH / WFP / SHOW / SYSPORTS

netsh wfp show sysports - Windows Seven - Kommandoer Viser systemporte, der bruges af TCP/IP-stakken og RPC-undersystemet. / Windows Seven
netsh, wfp, show, sysports, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ipsec static set defaultrule
Redigerer standardsvarreglen for en politik.
netsh wlan set blockperiod
Angiv blokeringsperioden.
netsh ipsec dynamic set rule
Redigerer en regel og tilknyttede filtre i SPD.
netsh winsock audit trail
Viser overv?gningsloggen for de LSP'er (Layered Service Providers), som er installeret og fjernet.
netsh interface tcp show chimneyports
Viser porttuples i TCP Chimney-aflastningstabellen.
netsh wfp capture start
Starter en interaktiv capturesession.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/wfp/show/sysports.htm

0.062

Bug Fix Q-Dir blank List View on Windows 10 / 8.1!

 /

How to manage the Windows 10 (management features)?

 /

The Red files in Explorer List, and Tool Tip enabler?

 /

Prevent (disable) shutdown in Windows-7?

 /

Show hidden files and folders in Windows 10, how to?

 /

Gibt es einen Programmstarter im Explorer Q-Dir!

 /

What can I do with %copy_text_uc% and %copy_text_lc%?

 /

Auto Align to grid and auto arrange in Explorer List-View!

 /