NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » winsock » reset

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh winsock reset ? Format: reset Bemærkninger: Nulstiller Winsock-katalog til en ren tilstand. Alle Winsock-LSP'er (Layered Service Providers), som tidligere blev installeret skal installeres igen. Denne kommando har ingen indflydelse på Winsock NSP-poster (Name Space Provider).

NETSH / WINSOCK / RESET

netsh winsock reset - Windows Seven - Kommandoer Nulstiller Winsock-kataloget til en ren tilstand. / Windows Seven
netsh, winsock, reset, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ras ipv6 show
Viser oplysninger.
netsh interface ipv6 add route
Tilf?jer en rute over en gr?nseflade.
netsh ras diagnostics show modemtracing
Viser, om sporing af modemindstillinger og -meddelelser under en netv?rksforbindelse er aktiveret.
netsh interface ipv4 show ipstats
Viser IP-statistik.
netsh ras aaaa show accounting
Viser den aktuelle logf?ringsprovider.
netsh interface ipv4 delete destinationcache
Sletter destinationscachen.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/winsock/reset.htm

0.062

LED TV / TV, LCD TV, or Plasma?

 /

Download Windows 7 Starter, Home (Basic Premium), Professional, Ultimate!

 /

Sperrbildschirm Passwort unter Android am Samsung einrichten!

 /

Microsoft Visual Studio 2010 / 2017 Professional Trial, 30 to 90 days!

 /

Windows 10/7 Clipboard is broken, what did I do wrong?

 /

Desktop Pointer Stick as an Blue Office Clamp for Windows!

 /

Wie kann ich meine IP-Adressen herausfinden (PC-Name)?

 /

Wie kann ich in Windows-7 die Einstellungen für die Datenausführungsverhinderung (DEP) ändern ?

 /