NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » winsock » show » autotuning

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh winsock show autotuning ? Kommentarer: Viser, om automatisk justering af Winsock-afsendelse er aktiveret. Automatisk justering af afsendelse justerer dynamisk mængden af afsendelser, der er bufferlagret, på de enkelte socketforbindelser baseret på mængden af data, der kan bevares af netværket.

NETSH / WINSOCK / SHOW / AUTOTUNING

netsh winsock show autotuning - Windows Seven - Kommandoer Viser, om automatisk justering af Winsock-afsendelse er aktiveret. / Windows Seven
netsh, winsock, show, autotuning, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh show alias
Viser alle definerede aliaser.
netsh interface ipv6 show siteprefixes
Viser poster i stedpr?fikstabellen.
netsh ras show ikev2saexpiry
Viser udl?b for IKEv2-sikkerhedstilknytningen.
netsh interface ipv6 isatap show router
Viser ISATAP-routeroplysningerne.
netsh ras ip set preferredadapter
Angiver den foretrukne netv?rkskort for tjenesten Routing og Remote
netsh interface ipv6 6to4 set state
Angiver 6to4-tilstanden.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/winsock/show/autotuning.htm
0.062

Help, no Tool-Bar and Address-Bar in Explorer View of Quad-Dir?

 /

The Windows-7, 8, 8.1 Quick Launch bar is gone!

 /

Activate Web Server on Windows 10 for HTTP or FTP, how to?

 /

Testen Sie Ihren Monitor, ob alles OK, oder nicht OK ist!

 /

View and delete partitions on Windows 8.1 / 10, how to  ?

 /

To short Image Tool-Tips on Removable Driver in Q-Dir and MS-Explorer!

 /

Wie werden gescannte JPEGs automatisch bereinigt, wenn das Programm beendet wird?

 /

Was ist USB (Schnittstelle)?

 /