NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » wlan » delete » profile

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh wlan delete profile ? Format: delete profile [name=] [[interface=]] Parametre: Tag Værdi name - Navnet på den profil, der skal slettes. interface - Grænsefladenavnet Kommentarer: Fjern en trådløs netværksprofil fra en grænseflade eller alle grænseflader. Parameteren name er påkrævet. Det er navnet på den profil, der skal slettes. Parameteren interface er valgfri. Hvis den angives, bliver profilen kun slettet fra den angivne grænseflade. Hvis den udelades, bliver profilen slettet fra alle grænseflader, der har en sådan profil. Profilnavn kan have jokertegn, og flere profiler med samme navn vil blive fjernet. Eksempler: delete profile name="Profil 1" interface="Trådløs netværksforbindelse" delete profile name="Profil 1" i=*

NETSH / WLAN / DELETE / PROFILE

netsh wlan delete profile - Windows Seven - Kommandoer Slet en WLAN-profil fra en eller flere gr?nseflader. / Windows Seven
netsh, wlan, delete, profile, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh

netsh ipsec static dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh wlan refresh hostednetwork
Opdater v?rtsbaserede netv?rksindstillinger.
netsh ipsec dynamic dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh winhttp set tracing
Konfigurerer WinHTTP-sporingsparametre.
netsh interface tcp set
Angiver konfigurationsoplysninger.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/wlan/delete/profile.htm

0.093

Disable grouping in Windows 8.1, 8, 10 taskbar (turn off)?

 /

Start the Device Manager on Windows 8, 8.1 and Win 10 (open, find, run)!

 /

Can i compress the non compressible files with 7-zip?

 /

Customize the maximum memory under Windows (RAM, set, Restrict)?

 /

Remove search the web box from Windows 10 Taskbar (enable, disable)?

 /

Bestätigung beim Löschen von Dateien und Ordnern unter Windows-7 deaktivieren, aber wie?

 /

Export the documents from the command prompt (cmd.exe)!

 /

Shortcut to Manage Wireless Networks on Windows-10!

 /