NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » wlan » refresh

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh wlan refresh ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: refresh hostednetwork - Opdater værtsbaserede netværksindstillinger.

NETSH / WLAN / REFRESH

netsh wlan refresh - Windows Seven - Kommandoer Opdater v?rtsbaserede netv?rksindstillinger. / Windows Seven
netsh, wlan, refresh, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh branchcache smb set latency
Angiver SMB-ventetiden for BranchCache.
netsh nap client reset csp
Nulstiller konfigurationen af program til kryptografiske tjenester.
netsh advfirewall set publicprofile
Angiver egenskaber i den offentlige profil.
netsh mbn show preferredproviders
Viser listen over foretrukne providere for den p?g?ldende gr?nseflade.
netsh advfirewall firewall show rule
Viser en angivet firewallregel.
netsh lan export profile
Eksporterer angivne profiler til XML-filer
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Opdater v?rtsbaserede netv?rksindstillinger. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/wlan/refresh.htm
0.155
15545

Start the disk check on Windows 11/10!

 /

Windows 10  / 11 Adapter Settings Find Network?

 /

Navigate up one or more levels faster in File Explorer!

 /

Can I convert Windows to another language?

 /

Windows 10 on-screen keyboard can not be started?

 /

Back to 1803 from Windows 10 1809 October 2018 Auto-Update bugs, can I?

 /

Beim Programm verstehe ich die Funktion "Bessere Bilder markieren" nicht?

 /

Problem, PDF preview does not work for me with Q-Dir 4.15 x64?

 /

Activate debugging mode on Windows 10, but how?

 /

Bei mehreren Bildschirmen den Windows 11/10 Desktop besser nutzen!

 /

Problem with path to your own ini file with quotes in QTP!

 /

Watermark?

 /