NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » wlan » refresh » hostednetwork

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh wlan refresh hostednetwork ? Format: refresh hostednetwork [data=]key Parametre: Navn Værdi data Angiver de data på det værtsbaserede netværk, der skal opdateres. Kommentarer: Brug denne kommando til at anmode WLAN-tjenesten om at bruge en ny sikkerhedsnøgle til det værtsbaserede netværk. Eksempler: refresh hostednetwork key

NETSH / WLAN / REFRESH / HOSTEDNETWORK

netsh wlan refresh hostednetwork - Windows Seven - Kommandoer Opdater v?rtsbaserede netv?rksindstillinger. / Windows Seven
netsh, wlan, refresh, hostednetwork, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh delete helper
Fjerner en Hj?lpe-DLL.
netsh nap client set userinterface
Angiver konfiguration af brugergr?nsefladen.
netsh branchcache help
Viser en liste over kommandoer.
netsh namespace show effectivepolicy
Viser tabellen med den effektive DNS-klientpolitik.
netsh advfirewall mainmode show rule
Viser en angivet hovedtilstandsregel.
netsh lan show tracing
Viser, om sporing er aktiveret eller deaktiveret for traditionelt lokalnetv?rk.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/wlan/refresh/hostednetwork.htm

0.093

Shutdown - Restart shortcut Windows 10, how to create?

 /

Neben Schreiben, Löschen und Unbenennen würde ich auch noch gerne Kopieren überwachen?

 /

How can i save and load the desktop icon's position from a file?

 /

How can edit or copy very long paths in Vista address bar?

 /

How to find the Language and Region settings in Windows-10?

 /

How to paste images via image path to a active program via clipboard?

 /

Restore Windows List-View Font Size in Windows to default!

 /

Restore Windows List-View Font Size in Windows to default!

 /