NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » wlan » set » blockperiod

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh wlan set blockperiod ? Format: set blockperiod [value=]0-60 Parametre: Navn Værdi value - Angiver i minutter, hvor længe automatiske forsøg på at oprette forbindelse til dette netværk stoppes midlertidigt. Kommentarer: Ændrer den angivne tidsindstilling. Værdien angives i minutter. Den blokerede tilstand nulstilles, når der er foretaget et manuelt forsøg på at oprette forbindelse, når en session ændres, eller når et medie opretter forbindelse. Eksempler: set blockperiod value=2 set blockperiod 25

NETSH / WLAN / SET / BLOCKPERIOD

netsh wlan set blockperiod - Windows Seven - Kommandoer Angiv blokeringsperioden. / Windows Seven
netsh, wlan, set, blockperiod, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface httpstunnel set interface
Angiver egenskaberne for en gr?nseflade for en IPHTTPS-klient eller -server.
netsh p2p pnrp cloud show statistics
Viser statistik for skyen.
netsh http show cacheparam
Viser cacheparametrene for HTTP-tjenesten.
netsh p2p group gping
Kontrollerer forbindelsen til fjerngruppeporten.
netsh dnsclient set
Angiver konfigurationsoplysninger.
netsh nap show configuration
Viser konfigurationen.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/wlan/set/blockperiod.htm
0.062

How can I change the language in the mouse pointer stick?

 /

Virus message TheAeroClock!

 /

Always when I insert via Ctrl + Alt, i see the context menu, why?

 /

The calendar for the Windows desktop! 

 /

How to uninstall programs in Windows 8 / 10 and 8.1?

 /

Summer time, winter time and other file time corrections!

 /

Win-Scan-2-PDF and Win-10 protected folders problem!

 /

Windows 10 Home or Pro version?

 /