NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » wlan » set » blockperiod

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh wlan set blockperiod ? Format: set blockperiod [value=]0-60 Parametre: Navn Værdi value - Angiver i minutter, hvor længe automatiske forsøg på at oprette forbindelse til dette netværk stoppes midlertidigt. Kommentarer: Ændrer den angivne tidsindstilling. Værdien angives i minutter. Den blokerede tilstand nulstilles, når der er foretaget et manuelt forsøg på at oprette forbindelse, når en session ændres, eller når et medie opretter forbindelse. Eksempler: set blockperiod value=2 set blockperiod 25

NETSH / WLAN / SET / BLOCKPERIOD

netsh wlan set blockperiod - Windows Seven - Kommandoer Angiv blokeringsperioden. / Windows Seven
netsh, wlan, set, blockperiod, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface httpstunnel set interface
Angiver egenskaberne for en gr?nseflade for en IPHTTPS-klient eller -server.
netsh p2p pnrp cloud show statistics
Viser statistik for skyen.
netsh http show cacheparam
Viser cacheparametrene for HTTP-tjenesten.
netsh p2p group gping
Kontrollerer forbindelsen til fjerngruppeporten.
netsh dnsclient set
Angiver konfigurationsoplysninger.
netsh nap show configuration
Viser konfigurationen.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/wlan/set/blockperiod.htm

0.062

Open and start Internet Explorer always on Windows 8.1 / 10 desktop (disable Metro App)!

 /

How can edit or copy very long paths in Vista address bar?

 /

Ich möchte den Kalender nicht immer im Hintergrund laufen haben!

 /

How to calculate the IsMyHdOK, SSDs or HDDs benchmark points?

 /

Desktopverknüpfung für Excel, Outlook, Word 2013 auf dem Windows-8.1/10 Desktop?

 /

Cancel all printing orders in Windows 10 via print service?

 /

Find the Disk Manager in the Computer Management on Windows-10!

 /

How can i add or change languages in Windows-8 and Win 8.1?

 /