netsh » wlan » set » hostednetwork

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh wlan set hostednetwork ? Format: set hostednetwork [mode=]allow|disallow [ssid=] [key=] [keyUsage=]persistent|temporary Parametre: Navn Værdi mode Angiver, om det værtsbaserede netværk er tilladt eller ikke tilladt. ssid SSID for det værtsbaserede netværk. key Brugerens sikkerhedsnøgle, der bruges af det værtsbaserede netværk. keyUsage Angiver, om brugerens sikkerhedsnøgle er permanent eller midlertidigt. Kommentarer: Brug denne kommando til at ændre egenskaberne for det værtsbaserede netværk, herunder: SSID for det værtsbaserede netværk, tillade eller afvise det værtsbaserede netværk på systemet, og ændre brugerens sikkerhedsnøgle, der bruges af det værtsbaserede netværk. Brugerens sikkerhedsnøgle skal være en streng med 8-63 ASCII-tegn, f.eks. et adgangsudtryk, eller 64 hexadecimale cifre, der repræsenterer 32 binære byte. Hvis keyUsage er angivet som permanent, gemmes sikkerhedsnøglen, og den bruges, når det værtsbaserede netværk startes igen fremover. Ellers bruges den kun, når det aktuelle eller næste værtsbaserede netværk startes. Når det værtsbaserede netværk standses, slettes den midlertidige sikkerhedsnøgle fra systemet. Hvis keyUsage ikke angives, er den permanent som standard. Denne kommando kræver administratorrettigheder for at tillade eller afvise det værtsbaserede netværk. Eksempler: set hostednetwork mode=allow set hostednetwork ssid=ssid1 set hostednetwork key=passphrase keyUsage=persistent

NETSH / WLAN / SET / HOSTEDNETWORK


Quick - Link:
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQAngiv egenskaber for v?rtsbaseret netv?rk. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/wlan/set/hostednetwork.htm
0.061
17233

Turn off or enable Hibernate and Sleep at Windows 10 and 8.1, can I?

In Windows 10 und 8.1 virtuelle Laufwerke wie z.B. ISO-Images oder VHD-Laufwerke mounten!

I am trying to uninstall Google Chrome. How can I do it?

How can I deactivate the Windows 8.1 Favorites in the navigation pane?

Disable Windows 8/8.1 or 10 key click sound in virtual osk keyboard, IE 10 11, MS-Explorer?

You courient security settings not allow you to download files from this location!(0)