NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » wlan » show » hostednetwork

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh wlan show hostednetwork ? Format: show hostednetwork [[setting=]security] Parametre: Navn Værdi setting Angiver de indstillinger for det værtsbaserede netværk, der skal vises. Kommentarer: Du kan bruge denne kommando til at få vist egenskaber for det værtsbaserede netværk og status, hvis den aktiveres. Hvis parameteren setting er angivet, vises sikkerhedsalgoritmerne for og nøglen til det værtsbaserede netværk. Eksempler: show hostednetwork show hostednetwork setting=security

NETSH / WLAN / SHOW / HOSTEDNETWORK

netsh wlan show hostednetwork - Windows Seven - Kommandoer Vis egenskaber og status for v?rtsbaseret netv?rk. / Windows Seven
netsh, wlan, show, hostednetwork, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface teredo
?ndringer til 'netsh interface teredo'-konteksten.
netsh wfp set options
Angiver Engine-indstillingerne for netevents
netsh interface portproxy show
Viser oplysninger.
netsh show helper
Viser alle hj?lpeprogrammer p? ?verste niveau.
netsh interface ipv6 show subinterfaces
Viser undergr?nsefladeparametre.
netsh ras show link
Viser linkegenskaberne, som PPP vil forhandle om
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/wlan/show/hostednetwork.htm

0.062

How to create Selection of text fields for single hotkey (keyboard shortcut)?

 /

Windows Metrics in old Windows 7 no more in Windows 10 and 8, 8.1!

 /

Please explain: WARNING Once Q-Dir always Q-Dir?

 /

Bug Fix Q-Dir blank List View on Windows 10 / 8.1!

 /

Starten von Programmen mit verschiedenen Prioritätsklassen, aber wie?

 /

Hiberfil.sys auf ein anderes Laufwerk, weil meine SSD bei Windows 8.1/8 voll ist!

 /

Update Windows 8 to Windows 8.1 for free (upgrade)!

 /

Disable Grouping in File Explorer!

 /