NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » wlan » start » hostednetwork

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh wlan start hostednetwork ? Format: start hostednetwork Kommentarer: Brug denne kommando til at anmode WLAN-tjenesten om at starte det værtsbaserede netværk. Denne kommando kræver administratorrettigheder. Eksempler: start hostednetwork

NETSH / WLAN / START / HOSTEDNETWORK

netsh wlan start hostednetwork - Windows Seven - Kommandoer Start v?rtsbaseret netv?rk. / Windows Seven
netsh, wlan, start, hostednetwork, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh mbn show
Viser oplysninger.
netsh advfirewall firewall delete
Sletter alle tilsvarende firewallregler.
netsh lan
?ndringer til 'netsh lan'-konteksten.
netsh wlan show filters
Hermed vises listen over tilladte og blokerede netv?rk.
netsh ipsec static add filter
F?jer et filter til filterlisten.
netsh wlan add profile
F?j en WLAN-profil til den angivne gr?nseflade p? systemet.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/wlan/start/hostednetwork.htm
0.078

Create Character Map Windows 7 Desktop-Shortcut to insert a special character into a document?

 /

Folder, Directory?

 /

Front pages, back pages, sorting, duplex PDF scanning and printing!

 /

Fax and Scan is gone at once, Windows (10, 8.1)!

 /

Disable and enable SmartScreen via CMD BATCH command?

 /

How to activate BitLocker on Windows 8 / 10 for the Drive Encryption (start, open, customize)?

 /

Access to hidden options in Windows Explorer, via mouse!

 /

Windows 10 OEM and full version, difference?

 /