NETSH - Windows XP/2000

netsh » bridge » set » adapter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh bridge set adapter ? Format: set adapter [id=] [[forcecompatmode=]enable|disable] Parametre: Tag Værdi id - Id'et for det kort, du vil konfigurere. Brug kommmandoen "show adapter" til at hente listen over id'er. forcecompatmode - En af følgende værdier: enable : Aktiver lag 3-tilstand. disable: Deaktiver lag 3-tilstand. Bemærkninger: Ændrer broens konfiguration for det angivne kort. Denne fremgangsmåde bør kun benyttes, hvis netværksforbindelsen ikke fungerer som forventet på det angivne kort. Eksempler: set adapter "2" forcecompatmode=enable Ændrer broens konfiguration for kort "2" ved at angive den til lag 3-tilstand.

NETSH / BRIDGE / SET / ADAPTER

netsh bridge set adapter - Windows 2000/XP - Kommandoer ?ndrer broens konfiguration for det angivne kort. / Windows 2000/XP
netsh, bridge, set, adapter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh ras ip delete
Fjerner poster fra en tabel.
netsh interface help
Viser en liste over kommandoer.
netsh routing ip ospf show lsdb
Viser database med OSPF-linktilstande.
netsh p2p group db show stats
Viser databasestatistik for .
netsh set
Opdaterer konfigurationsindstillinger.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
?ndrer broens konfiguration for det angivne kort. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/bridge/set/adapter.htm
0.155
16055

Ordner in der Verzeichnisstruktur vom Windows-10 Explorer automatisch erweitern?

 /

Can I install Windows-10 from the USB stick, if so, can I?

 /

ExperienceIndex on Windows-10 with ExperienceIndex OK!

 /

Possibilities to send files or directory by email in the Quad Explorer on Windows!

 /

Change the language in QuickTextPaste!

 /

The Windows key combination to start the task manager quickly and directly!

 /

Wie kann ich meine Zigarettenschachtel-Sprüche auf FaceBook posten!

 /

Den App-Ordner bereinigen in Windows 8.1 und 8 (METRO)!

 /

Unterschied Freeware und Software?

 /

Why is Microsoft Windows 10 available for free?

 /

No constant frequency with my CPU! Why?

 /

Uninstall fonts from Windows-10 (remove, delete)?

 /