NETSH - Windows XP/2000

netsh » bridge » set » adapter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh bridge set adapter ? Format: set adapter [id=] [[forcecompatmode=]enable|disable] Parametre: Tag Værdi id - Id'et for det kort, du vil konfigurere. Brug kommmandoen "show adapter" til at hente listen over id'er. forcecompatmode - En af følgende værdier: enable : Aktiver lag 3-tilstand. disable: Deaktiver lag 3-tilstand. Bemærkninger: Ændrer broens konfiguration for det angivne kort. Denne fremgangsmåde bør kun benyttes, hvis netværksforbindelsen ikke fungerer som forventet på det angivne kort. Eksempler: set adapter "2" forcecompatmode=enable Ændrer broens konfiguration for kort "2" ved at angive den til lag 3-tilstand.

NETSH / BRIDGE / SET / ADAPTER

netsh bridge set adapter - Windows 2000/XP - Kommandoer ?ndrer broens konfiguration for det angivne kort. / Windows 2000/XP
netsh, bridge, set, adapter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh ras ip delete
Fjerner poster fra en tabel.
netsh interface help
Viser en liste over kommandoer.
netsh routing ip ospf show lsdb
Viser database med OSPF-linktilstande.
netsh p2p group db show stats
Viser databasestatistik for .
netsh set
Opdaterer konfigurationsindstillinger.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/bridge/set/adapter.htm

0.077

Auto hide and showing the Windows desktop icons with a timer!

 /

Hardware sicher entfernen in Windows 7 als Desktop-Verknüpfung!

 /

Do I always have to work with the Deffender enabled under Win-10!

 /

Wie kann ich weitere Ziehungszahlen, bzw. Tipps für Lotto generieren?

 /

Ihr Android Gerät unterstützt keine Datendienste, Fehlermeldung?

 /

What is the difference between Windows 7 Ultimate x64 to x86?

 /

Where can i find the settings on Samsung Galaxy?

 /

Program Starter portable files and installed, programs and location?

 /