NETSH - Windows XP/2000

netsh » bridge » show » adapter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh bridge show adapter ? Format: show adapter [[id=]heltal] Parametre: Tag Værdi id - Id'et for det kort, som du vil se konfigurationen for. Bemærkninger: Viser oplysninger om de kort, der indgår i broen. Eksempler: show adapter Viser en liste over alle kort (med id'er), som indgår i broen, og deres indstillinger og flag.

NETSH / BRIDGE / SHOW / ADAPTER

netsh bridge show adapter - Windows 2000/XP - Kommandoer Viser de kort, der er konfigureret som en enkelt bro. / Windows 2000/XP
netsh, bridge, show, adapter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx rip show filter
Viser listen med protokolfiltre.
netsh ras set tracing
Aktiverer/deaktiverer udvidet sporing efter en komponent.
netsh interface ip show ipstats
Viser IP-statistik.
netsh routing ip relay uninstall
Fjerner den routingprotokol, der svarer til den aktuelle kontekst.
netsh p2p pnrp cloud set pnrpmode
?ndrer konfigurationsparameteren PNRP mode.
netsh diag connect
Opretter forbindelse til nyheds-, post- og proxyservere.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/bridge/show/adapter.htm
0.077

The Windows key combination to start the task manager quickly and directly!

 /

Screenshot function after the HD benchmark!

 /

Open Advanced System Setting in Windows 10 (three solutions)!

 /

Bei Windows-10 Abstürzen das Systemdatei-Überprüfungsprogramm verwenden!

 /

How to mount in Windows-8 / 10 and 8.1 virtual disks like ISO images or VHD drives?

 /

Useful for Windows Files and Folder Copy and Paste Actions!

 /

Screenshot Problem in Experience-Index-OK (fixed)!

 /

Prevents the restoration of confidential files!

 /