NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. connect - Opretter forbindelse til nyheds-, post- og proxyservere. dump - Viser et konfigurationsscript. gui - Viser websidens brugergrænseflade. help - Viser en liste over kommandoer. ping - Sender pingsignal til wins, ip, news, mail, proxy dns og netværkskort. show - Viser oplysninger om e-mail, nyheder, proxyserver, computer, operativsystem, netværkskort, modem og netværksklient. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / DIAG

netsh diag - Windows 2000/XP - Kommandoer ?ndringer til 'netsh diag'-konteksten. / Windows 2000/XP
netsh, diag, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh bridge set
Indstiller konfigurationsoplysninger
netsh routing ip dnsproxy set global
Angiver globale DNS-proxyparametre.
netsh interface ipv6 set
Angiver konfigurationsoplysninger.
netsh routing ip show boundary
Viser alle de konfigurerede multicast-omr?degr?nser.
netsh ras aaaa show authentication
Viser den aktuelle godkendelsesprovider.
netsh firewall set logging
Indstiller logf?ringskonfiguration for firewall.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
?ndringer til 'netsh diag'-konteksten. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/diag.htm
0.171
12199

Help, the Windows 8, 10 Explorer does not update e.g. auto refresh the file list view?

 /

Diverse Windows Service Packs!

 /

How To terminate Programs in Windows 11,10, .. (Unresponsive, Hanged or Frozen)?

 /

Where is the Bit Locker for Drive Encryption in Windows 10, is missing this?

 /

Problem with new symbols that were created after the Save Icon Layout!

 /

Your account is now infected! Modify the password this time!

 /

Command Line to list / cancel print jobs / Example?

 /

No WIA and Twain after Windows 10/11 Update in Scan to PDF, why!

 /

Help, Windows 10 Defender is turned off or Permanently Disable? (on, Enable)

 /

Automatisch Monitor abstellen auch ohne Energieoptionen in Windows 11, 10, 8.1, ...!

 /

AHCI for Windows 8.1 and 10 via storahci (activate, switch)!

 /

How can i view *.ttc fonts in not Windows Font folder?

 /