netsh diag - Windows 2000/XP - Kommandoer


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. connect - Opretter forbindelse til nyheds-, post- og proxyservere. dump - Viser et konfigurationsscript. gui - Viser websidens brugergrænseflade. help - Viser en liste over kommandoer. ping - Sender pingsignal til wins, ip, news, mail, proxy dns og netværkskort. show - Viser oplysninger om e-mail, nyheder, proxyserver, computer, operativsystem, netværkskort, modem og netværksklient. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / DIAG

netsh diag - Windows 2000/XP - Kommandoer ?ndringer til 'netsh diag'-konteksten. / Windows 2000/XP
netsh, diag, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh bridge set
Indstiller konfigurationsoplysninger
netsh routing ip dnsproxy set global
Angiver globale DNS-proxyparametre.
netsh interface ipv6 set
Angiver konfigurationsoplysninger.
netsh routing ip show boundary
Viser alle de konfigurerede multicast-omr?degr?nser.
netsh ras aaaa show authentication
Viser den aktuelle godkendelsesprovider.
netsh firewall set logging
Indstiller logf?ringskonfiguration for firewall.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

?ndringer til 'netsh diag'-konteksten. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/diag.htm
0.186
12199

How can i filter the Files in Explorer Views in Quad-Dir?

 /

Snow and other Flakes for you Windows Desktop!

 /

Eine Altarnative Scann Software ist WinScan2PDF!

 /

Here is a simple example when reading the process list in Task Manager!

 /

Can I disable autoplay for DVD, CD, USB in Windows 7, how to?

 /

What is Cheap goods (Email, Member, Virus)?

 /

Benutzer-Wechsel in Windows 10 ohne Abmeldung?

 /

Der Cursor in Text-Verarbeitung ist zu breit unter Windows 10, warum?

 /

The Quad-Explorer for Windows 10!

 /

Überprüfen Sie, ob alle Ordner den Virenschutz unter Windows 10 genießen!

 /

Run an Application with a Specific CPU Priority!

 /

Help, no desktop shortcuts are possible on Windows 8.1 / 10, what am I doing wrong?

 /