NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. connect - Opretter forbindelse til nyheds-, post- og proxyservere. dump - Viser et konfigurationsscript. gui - Viser websidens brugergrænseflade. help - Viser en liste over kommandoer. ping - Sender pingsignal til wins, ip, news, mail, proxy dns og netværkskort. show - Viser oplysninger om e-mail, nyheder, proxyserver, computer, operativsystem, netværkskort, modem og netværksklient. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / DIAG

netsh diag - Windows 2000/XP - Kommandoer ?ndringer til 'netsh diag'-konteksten. / Windows 2000/XP
netsh, diag, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh bridge set
Indstiller konfigurationsoplysninger
netsh routing ip dnsproxy set global
Angiver globale DNS-proxyparametre.
netsh interface ipv6 set
Angiver konfigurationsoplysninger.
netsh routing ip show boundary
Viser alle de konfigurerede multicast-omr?degr?nser.
netsh ras aaaa show authentication
Viser den aktuelle godkendelsesprovider.
netsh firewall set logging
Indstiller logf?ringskonfiguration for firewall.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/diag.htm
0.124

Desktop Uhr Windows 10, 11 Analog APP

 /

Windows 8.1 Desktop Shortcut for Standard User to run an program as admin!

 /

The Silver Aero Clock for Windows Desktops all OS!

 /

Change Windows-8, 8.1 and Win 10 Computer Name, Workgroup and Domain settings?

 /

Change Windows Colors in Windows-10, (title bar, border)!

 /

Prevent Recovery of deleted files under Windows 8.1 / 10 excluding additional software!

 /

Warum ist der AMD Prozessor immer hinter INTEL?

 /

Wie verwende ich CMD NET den HELP Befehl (Hilfe)?

 /