NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » ping » dhcp

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag ping dhcp ? Format: ping dhcp Parametre: Kortindeksnummer. Kortnavn. En del af kortnavnet. Eksempler: ping dhcp ping dhcp 2 ping dhcp net*

NETSH / DIAG / PING / DHCP

netsh diag ping dhcp - Windows 2000/XP - Kommandoer Send pingsignal til DHCP-serverne for hvert netv?rkskort. / Windows 2000/XP
netsh, diag, ping, dhcp, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 delete destinationcache
Sletter IPv6-destinationscachen.
netsh routing ip routerdiscovery add
F?jer en konfigurationspost til en tabel.
netsh p2p pnrp peer show registration
Viser en liste over registrerede peer-navne.
netsh diag show news
Viser nyhedsserverens navn og portnummer.
netsh routing ip nat delete h323
Deaktiverer H323-proxyen.
netsh interface portproxy reset
Nulstiller IPv6-konfigurationstilstanden.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/diag/ping/dhcp.htm

0.093

How to include or Remove folders in a library on Windows 7?

 /

How can I change the color of the sorted column. Right now the sorted column turns white?

 /

External hard disk standby disable Win-10?

 /

How do I insert a tab into text like usernameTABpassword?

 /

Where is the Send To folder in windows 10, how to open?

 /

Windows 10 remove frequent folders from explorer (quick access)?

 /

Senden an Desktop fehlt in Windows?

 /

How to turn off the intuitive filename sorting in Windows 7, if so, how?

 /