NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » ping » ip

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag ping ip ? Format: ping ip Parametre: Kortindeksnummer. Kortnavn. En del af kortnavnet. Eksempler: ping ip ping ip 2 ping ip net*

NETSH / DIAG / PING / IP

netsh diag ping ip - Windows 2000/XP - Kommandoer Send pingsignal til alle IP-adresser for hvert netv?rkskort. / Windows 2000/XP
netsh, diag, ping, ip, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface portproxy add v6tov6
Tilf?jer en port, der skal lyttes p?, som IPv6 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv6.
netsh routing ipx netbios dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh ras ip set addrassign
Angiver metoden, hvormed RAS-serveren
netsh interface ip delete address
Sletter en IP-adresse eller standardgateway fra den angivne gr?nseflade.
netsh routing ip relay
?ndringer til 'netsh routing ip relay'-konteksten.
netsh p2p group show address
Fortolker en deltager i den aktuelle node og viser en liste over deltagerens adresser.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/diag/ping/ip.htm

0.093

Das Update wird heruntergeladen aber keine Installation unter Windows 10?

 /

How to see hidden files and folder and file name extensions in Windows 8 / 10 Explorer?

 /

TTC / OTF / TTF Schriftarten in Windows anschauen,, die nicht im Font-Ordner sind?

 /

Touch Screen Calibration on Windows-10 Tablets and PCs, where is it?

 /

Wie kann ich abfragen, ob meine x86 Anwendung gerade unter x64 läuft?

 /

New folder hotkey in Windows 7 for Windows Explorer!

 /

Where is the WordPad in Windows 10, how to open the writer?

 /

How do I get rid of Don't Sleep (Windows, 10, 8.1, 7, ...)?

 /