NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » show » wins

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag show wins ? Format: show wins Parametre: Kortindeksnummer. Kortnavn. En del af kortnavnet. Eksempler: show wins show wins 2 show wins net*

NETSH / DIAG / SHOW / WINS

netsh diag show wins - Windows 2000/XP - Kommandoer Viser prim?re og sekund?re WINS-servere for hvert netv?rkskort. / Windows 2000/XP
netsh, diag, show, wins, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat uninstall
Fjerner den routingprotokol, der svarer til den aktuelle kontekst.
netsh interface reset
Nulstiller oplysninger.
netsh routing ipx rip show global
Viser konfigurationen af den globale protokol.
netsh ras set user
Angiver en brugers RAS-egenskaber.
netsh interface ip show joins
Viser tilsluttede multicast-grupper.
netsh routing ip reset
Nulstiller IP-routing til en ren tilstand.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/diag/show/wins.htm

0.046

How to find the Windows Experience Index in Windows 8.1/8/10  on my PC (computer rating, performance)?

 /

The computer name and working group in Windows 10, is it possible to change name?

 /

Desktop Pointer Stick as an Blue Office Clamp for Windows!

 /

Use own image for the desktop background in Windows 8.1 and 10!

 /

Fonts Print Overview!

 /

How to activate BitLocker on Windows 8 / 10 for the Drive Encryption (start, open, customize)?

 /

How to uninstall the Internet Explorer in Windows 8.1 and 10!

 /

Windows 8.1 keyboard speed (faster, slower and repeat)!

 /