NETSH - Windows XP/2000

netsh » firewall » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh firewall show ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: show allowedprogram - Viser firewall-tilladt programkonfiguration. show config - Viser firewall-konfiguration. show currentprofile - Viser den aktuelle profil for firewall. show icmpsetting - Viser ICMP-konfiguration for firewall. show logging - Viser logføringskonfigurationen for firewall. show multicastbroadcastresponse - Viser firewall'ens multicast/broadcast- svarkonfiguration. show notifications - Viser konfigurationen af firewall-beskeder. show opmode - Viser funktionel konfiguration for firewall. show portopening - Viser firewall-portkonfiguration. show service - Viser konfigurationen af firewall-tjeneste. show state - Viser aktuel firewall-tilstand.

NETSH / FIREWALL / SHOW

netsh firewall show - Windows 2000/XP - Kommandoer Viser firewall-konfiguration. / Windows 2000/XP
netsh, firewall, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall show multicastbroadcastresponse
Viser firewall'ens multicast/broadcast-
netsh routing ip ospf install
Installerer den routingprotokol, der svarer til den aktuelle kontekst.
netsh lan set tracing
Aktiverer eller deaktiverer sporing
netsh routing ipx set interface
Opdaterer IPX-konfigurationen p? en gr?nseflade.
netsh routing ip add preferenceforprotocol
Tilf?jer et pr?ferenceniveau for en routingprotkol.
netsh interface ipv6 6to4 show routing
Viser 6to4-routingtilstanden.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/firewall/show.htm

0.046

Alle Versionen von Windows 10 downloaden, mit dem Windows MediaCreationTool?

 /

Preview PDF files of Adobe and other Images from Explorer views?

 /

System Sounds adjust, change or activate in Windows 10 / 8.1!

 /

I do not want to keep the calendar running in the background!

 /

How to clean up the app folder in Windows 8.1 and 10 (delete app´s)!

 /

Windows 10 Gastkonto einrichten, (Account erstellen)?

 /

How to use voice search in Google Chrome on Windows?

 /

Disable the Windows Store in Windows 8.1 / 10, how to?

 /