NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » add » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface add interface ? Format: add interface [name=] [[type=]full] Parametre: Tag Værdi name - Navnet på grænsefladen, der skal tilføjes. type - En af følgende værdier: full: Opretter en grænseflade til opkald efter behov. Kommentarer: Tilføjer en grænseflade til routeren. For grænseflader af typen full, skal en telefonbogspost med samme navn allerede eksistere på systemet. Eksempler: add interface name="Grænseflade til opkald efter behov" type=full Kommandoen tilføjer en grænseflade til opkald efter behov til routeren.

NETSH / INTERFACE / ADD / INTERFACE

netsh interface add interface - Windows 2000/XP - Kommandoer Tilf?jer en gr?nseflade for routeren / Windows 2000/XP
netsh, interface, add, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp
?ndringer til 'netsh p2p pnrp'-konteksten.
netsh bridge set adapter
?ndrer broens konfiguration for det angivne kort.
netsh routing ip dnsproxy set interface
Angiver DNS-proxyparametre for en gr?nseflade.
netsh interface ipv6 set address
?ndrer IPv6-adresseoplysninger.
netsh routing ip show boundarystats
Viser IP-multicast-gr?nser.
netsh ras aaaa show authserver
Viser RADIUS-server(ne), som bruges til godkendelse.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/interface/add/interface.htm
0.062

Tastenkürzel neuer Ordner im MS Datei Explorer (erstellen/anlegen)!

 /

Where is the Disk Defragmenter in Windows 7?

 /

Disable the Windows Store in Windows 8.1 / 10, how to?

 /

Folder total size in the File-Explorer Status-Bar?

 /

What does the hide system mouse pointer feature?

 /

Run Windows 8.1 or 10 explorer in administrative mode (open, call, start, find)?

 /

How to enable the guest account for guest access under Windows 8.1?

 /

Start navigation click sound in Windows 10 (Enable, Explorer)?

 /