NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » add

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip add ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: add address - Føjer en IP-adresse til den angivne grænseflade. add dns - Tilføjer en statisk adresse på en DNS-server. add wins - Tilføjer en statisk adresse på en WINS-server.

NETSH / INTERFACE / IP / ADD

netsh interface ip add - Windows 2000/XP - Kommandoer F?jer en konfigurationspost til en tabel. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, add, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras delete registeredserver
Fjerner registreringen af den angivne Windows 2000-computer som en
netsh interface
?ndringer til 'netsh interface'-konteksten.
netsh routing ip ospf set virtif
Skifter parametre for den angivne virtuelle gr?nseflade.
netsh p2p dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh routing ipx show route
Viser IPX-routingtabel
netsh routing ip autodhcp delete exclusion
Sletter en udelukkelse fra DHCP-allokatoromr?det.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/interface/ip/add.htm
0.077

Ist ein Upgrade auf Windows 10 von Windows 7 oder 8.1 möglich!?

 /

If you could remove the mouse focus of the magnifier?

 /

Keyboard shortcut Windows-R, in Run Command, how to change?

 /

Always start the notification area, does it work?

 /

Know your download location for Vista Language Packs?

 /

Hilfe, meine Google Ad-Sense Text-Anzeigen werden abgeschnitten angezeigt

 /

Can I disable autoplay for DVD, CD, USB in Windows 7, how to?

 /

Export file time and conveniently edit or customize in Excel or Calc!

 /