NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » add

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip add ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: add address - Føjer en IP-adresse til den angivne grænseflade. add dns - Tilføjer en statisk adresse på en DNS-server. add wins - Tilføjer en statisk adresse på en WINS-server.

NETSH / INTERFACE / IP / ADD

netsh interface ip add - Windows 2000/XP - Kommandoer F?jer en konfigurationspost til en tabel. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, add, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras delete registeredserver
Fjerner registreringen af den angivne Windows 2000-computer som en
netsh interface
?ndringer til 'netsh interface'-konteksten.
netsh routing ip ospf set virtif
Skifter parametre for den angivne virtuelle gr?nseflade.
netsh p2p dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh routing ipx show route
Viser IPX-routingtabel
netsh routing ip autodhcp delete exclusion
Sletter en udelukkelse fra DHCP-allokatoromr?det.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/interface/ip/add.htm

0.109

X64, EM64T oder IA64 Prozessoren, wo ist der Unterschied?

 /

Change or ad the language for the keyboard layout in Windows 8.1/10?

 /

Windows 10 Mouse cursor and pointer moves very slow (fast), why?

 /

How to turn off the Aero in Windows 7 to 100%, not disable it?

 /

How to set custom color, width of windows border in Win-8, 8.1 and 10?

 /

Turn off the left desktop corner APP switcher in Windows 8.1 / 10 (screen, disable)!

 /

Hilfe zum Explorer in Windows 10!

 /

Create Character Map Windows 7 Desktop-Shortcut to insert a special character into a document?

 /