NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » delete » dns

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip delete dns ? Format: delete dns [name=] [[addr=]|ALL ] Parametre: Tag Værdi name - Navnet på grænsefladen, hvor DNS-servere slettes. addr - En af følgende værdier: : En bestemt IP-adresse på en DNS-server, som du sletter. ALL: Sletter alle konfigurerede IP-adresser til DNS- servere. Kommentarer: Sletter statisk konfigurerede IP-adresser til DNS-servere for en bestemt grænseflade. Eksempler: delete dns "LAN-forbindelse" 10.0.0.1 delete dns "LAN-forbindelse" all

NETSH / INTERFACE / IP / DELETE / DNS

netsh interface ip delete dns - Windows 2000/XP - Kommandoer Sletter DNS-serveren fra den angivne gr?nseflade. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, delete, dns, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip help
Viser en liste over kommandoer.
netsh interface ipv6 set route
?ndrer ruteparametrene.
netsh routing ip show persistentroutes
Viser vedvarende statiske ruter.
netsh ras appletalk
?ndringer til 'netsh ras appletalk'-konteksten.
netsh firewall show allowedprogram
Viser firewall-tilladt programkonfiguration.
netsh routing ip ospf delete range
Sletter det angivne interval for omr?de-id'et.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/interface/ip/delete/dns.htm
0.046

Auto login Windows 8.1, 8, and Windows-10 without password!

 /

How to display my Computer as a menu in Windows-7 start menu?

 /

Aggressive Windows Programme und Anwendungen sofort beenden!

 /

Windows-Desktop im Vordergrund, bei Klick funktioniert nicht?

 /

Has my Windows 10 a Bluetooth support, how to find out?

 /

Change or ad the language for the keyboard layout in Windows 8.1/10?

 /

What is a boot disk?

 /

Explorer window have 1 or more tabs and default folder tab? 

 /