NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip set ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: set address - Angiver IP-adressen eller standardgateway for den angivne grænseflade. set dns - Angiver tilstand og adresser for DNS-server. set wins - Angiver tilstand og adresser for WINS-serveren.

NETSH / INTERFACE / IP / SET

netsh interface ip set - Windows 2000/XP - Kommandoer Indstiller konfigurationsoplysninger. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf install
Installerer den routingprotokol, der svarer til den aktuelle kontekst.
netsh lan set tracing
Aktiverer eller deaktiverer sporing
netsh routing ipx set interface
Opdaterer IPX-konfigurationen p? en gr?nseflade.
netsh routing ip add preferenceforprotocol
Tilf?jer et pr?ferenceniveau for en routingprotkol.
netsh interface ipv6 6to4 show routing
Viser 6to4-routingtilstanden.
netsh routing ip rip set interface
?ndrer en RIP-konfiguration p? en angivet gr?nseflade.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/interface/ip/set.htm

0.062

Start programs with different priority classes, how to?

 /

Fastest way to switch user in Windows 10 without log-off?

 /

How long does it take 35 times to overwrite files?

 /

Windows 10 i downloaded a program and cant find it?

 /

How can i add or change languages in Windows-8 and Win 8.1?

 /

Eine Transparente Desktop Uhr für Windows mit diversen Einstellungen!

 /

Run Windows 8.1 or 10 explorer in administrative mode (open, call, start, find)?

 /

Is it possible to close Explorer Tab in 1 click, or duplicate?

 /