NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » show » config

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip show config ? Format: show config [[name=]streng] Parametre: Tag Værdi name - Navnet på en bestemt grænseflade. Kommentarer: Viser konfigurationen af IP-adressen for en bestemt grænseflade eller grænseflader og andre TCP/IP- konfigurationsoplysninger, som f.eks. konfigurerede DNS- og WINS-servere. Eksempler: show config "LAN- forbindelse"

NETSH / INTERFACE / IP / SHOW / CONFIG

netsh interface ip show config - Windows 2000/XP - Kommandoer Viser IP-adresser og yderligere oplysninger. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, show, config, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip routerdiscovery set interface
Opdaterer gr?nsefladens konfiguration af routers?gning.
netsh ras aaaa delete
Fjerner poster fra en tabel.
netsh firewall
?ndringer til 'netsh firewall'-konteksten.
netsh routing ip nat set global
Angiver globale NAT-parametre.
netsh interface portproxy show all
Viser alle proxyparametre for en port.
netsh routing ipx rip set filter
Opdaterer en protokolfilterpost p? listen med filtre.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/interface/ip/show/config.htm

0.093

Open the Disk-Management in Windows 7?

 /

I have problems with Aero in Windows 7, how to fix and activate it?

 /

Mein PC ist zu heiß, was soll ich machen?

 /

The search field in File Explorer is too small (narrow, away)?

 /

How to uninstall the Internet Explorer in Windows 8.1 and 10!

 /

How can i change the colour of the header bar of the active window?

 /

How can I enlarge the thumbnails in Q-Dir?

 /

Zeige Bildvorschau, oder zeige Vorschau und Browser!

 /