NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » 6to4

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 6to4 ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. dump - Viser et konfigurationsscript. help - Viser en liste over kommandoer. reset - Nulstiller alle 6to4-konfigurationstilstande. set - Angiver konfigurationsoplysninger. show - Viser oplysninger. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / 6TO4

netsh interface ipv6 6to4 - Windows 2000/XP - Kommandoer ?ndringer til 'netsh interface ipv6 6to4'-konteksten. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, 6to4, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface
?ndringer til 'netsh interface'-konteksten.
netsh routing ip ospf set virtif
Skifter parametre for den angivne virtuelle gr?nseflade.
netsh p2p dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh routing ipx show route
Viser IPX-routingtabel
netsh routing ip autodhcp delete exclusion
Sletter en udelukkelse fra DHCP-allokatoromr?det.
netsh interface ipv6 add route
Tilf?jer en IPv6-rute over en gr?nseflade.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

?ndringer til 'netsh interface ipv6 6to4'-konteksten. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/6to4.htm
0.28
16161

How can I block to open *.zip, *.rar *.cab directory in explorer view?

 /

Windows 10 Update and Folder Protection turn off and on, how to?

 /

Create and mange user accounts in Windows 10?

 /

File formats and file types, what is it?

 /

How can i translate ProcessKO or change the language?

 /

How do I start the cmd.exe?

 /

How to turn on or off the Windows Defender in Win 8 / 10 (virus protect)?

 /

Erkennen Sie einfach den Farbwert RGB, HLS, .... wie ein Profi!

 /

Typing speed is slow on windows 10, how to change keyboard speed?

 /

Identify network problems with Windows Command Prompt (10,8,1,7)!

 /

How can I create a Windows 7 universal DVD or ISO with all editions?

 /

KeepMouseSpeedOK to keep the Mouse Speed on all Windows (10, 8.1, 7, ...)!

 /