NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » 6to4

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 6to4 ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. dump - Viser et konfigurationsscript. help - Viser en liste over kommandoer. reset - Nulstiller alle 6to4-konfigurationstilstande. set - Angiver konfigurationsoplysninger. show - Viser oplysninger. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / 6TO4

netsh interface ipv6 6to4 - Windows 2000/XP - Kommandoer ?ndringer til 'netsh interface ipv6 6to4'-konteksten. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, 6to4, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface
?ndringer til 'netsh interface'-konteksten.
netsh routing ip ospf set virtif
Skifter parametre for den angivne virtuelle gr?nseflade.
netsh p2p dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh routing ipx show route
Viser IPX-routingtabel
netsh routing ip autodhcp delete exclusion
Sletter en udelukkelse fra DHCP-allokatoromr?det.
netsh interface ipv6 add route
Tilf?jer en IPv6-rute over en gr?nseflade.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
?ndringer til 'netsh interface ipv6 6to4'-konteksten. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/6to4.htm
0.265
16161

Would be happy to distribute the DesktopOK software automatically at our school (/silent)!

 /

How can i change the preview filter settings for Q-Explorer List Views?

 /

Insert text snippets about clipboard via Windows Keyboard Shortcuts!

 /

Wie kann ich die Desktop Pixel Abfrage Software loswerden auf Windows 10, ...?

 /

Quick dock and compare the windows under Windows 8.1 / 10!

 /

IE11.0 was now automatically updated to the latest ver., but on the surface is nothing to see?

 /

Install the media player on Windows 10!

 /

XP Compatibility mode SP1, SP2, SP3 under Windows 10?

 /

FileName2FileTime in NewFileTime!

 /

Bestätigung für den Zwischenablage-Zugriff Internet Explorer, deaktivieren?

 /

Desktop clock matching to the Windows 10 logo!

 /

Kann man die Ports für den Passiven-Modus auf meinem Windows-FTP-Server festlegen?

 /