NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » 6to4

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 6to4 ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. dump - Viser et konfigurationsscript. help - Viser en liste over kommandoer. reset - Nulstiller alle 6to4-konfigurationstilstande. set - Angiver konfigurationsoplysninger. show - Viser oplysninger. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / 6TO4

netsh interface ipv6 6to4 - Windows 2000/XP - Kommandoer ?ndringer til 'netsh interface ipv6 6to4'-konteksten. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, 6to4, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface
?ndringer til 'netsh interface'-konteksten.
netsh routing ip ospf set virtif
Skifter parametre for den angivne virtuelle gr?nseflade.
netsh p2p dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh routing ipx show route
Viser IPX-routingtabel
netsh routing ip autodhcp delete exclusion
Sletter en udelukkelse fra DHCP-allokatoromr?det.
netsh interface ipv6 add route
Tilf?jer en IPv6-rute over en gr?nseflade.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/6to4.htm
0.171

Doppelklick mit der Maus an eine Leerstelle und ein Verzeichnis höher!

 /

Activate Windows 8 / 10 and 8.1 screen saver via screensaver settings!

 /

What I have to use Portable or X64, or ... of FontView OK?

 /

How can i force move or copy of the data while dragging?

 /

Öffnen der Windows 10 Systemsteuerung und auf klassisch umstellen (finden)?

 /

WhatsApp lässt sich nicht aktualisieren, zu wenig Speicher!

 /

Disable auto expand folder in Windows 7 Explorer?

 /

Stars on Windows desktop in the foreground!

 /