NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » delete » destinationcache

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 delete destinationcache ? Format: delete destinationcache [[interface=] [[address=]]] Parametre: Parameter Værdi interface - Grænsefladenavn eller indeks. address - Destinationens adresse. Bemærkninger: Tømmer destinationscachen. Hvis der er angivet en destinationscache, er det kun den cache, der tømmes. Hvis der også er angivet en adresse, er det kun den angivne post i destinationscachen, der slettes. Eksempel: delete destinationcache "Privat"

NETSH / INTERFACE / IPV6 / DELETE / DESTINATIONCACHE

netsh interface ipv6 delete destinationcache - Windows 2000/XP - Kommandoer Sletter IPv6-destinationscachen. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, delete, destinationcache, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras set user
Angiver en brugers RAS-egenskaber.
netsh interface ip show joins
Viser tilsluttede multicast-grupper.
netsh routing ip reset
Nulstiller IP-routing til en ren tilstand.
netsh p2p pnrp cloud set seed
?ndrer konfigurationsparameteren PNRP SeedServer.
netsh diag connect ieproxy
Opret forbindelse til Internet Explorers proxy.
netsh routing ip igmp add
F?jer en konfigurationspost til en tabel.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/delete/destinationcache.htm

0.077

Unmount (eject) the VHD over the disk management in Windows 8.1/10!

 /

How can i translate ProcessKO or change the language?

 /

Why print out the lost space on the hard disk for Windows?

 /

Local Group Policy Editor in Windows 10 find and open, but how to?

 /

Shortcut to Restart Windows 8.1 / 10!

 /

How to change the desktop theme in Windows-10 (download)?

 /

Download Windows NET-Framework!

 /

The Windows Scan to PDF Tool for all Windows OS!

 /