NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » delete » prefixpolicy

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 delete prefixpolicy ? Format: delete prefixpolicy [prefix=]/ [[store=]active|persistent] Parametre: Parameter Værdi prefix - Det præfiks, der skal slettes en politik for. store - En af følgende værdier: active: Sletningen gælder kun til næste start. persistent: Sletningen er permanent (standard). Bemærkninger: Sletter politikken til valg af kilde- og destinationsadresse for et bestemt præfiks. Eksempel: delete prefixpolicy ::/96

NETSH / INTERFACE / IPV6 / DELETE / PREFIXPOLICY

netsh interface ipv6 delete prefixpolicy - Windows 2000/XP - Kommandoer Sletter en pr?fikspolitik. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, delete, prefixpolicy, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip dnsproxy set interface
Angiver DNS-proxyparametre for en gr?nseflade.
netsh interface ipv6 set address
?ndrer IPv6-adresseoplysninger.
netsh routing ip show boundarystats
Viser IP-multicast-gr?nser.
netsh ras aaaa show authserver
Viser RADIUS-server(ne), som bruges til godkendelse.
netsh firewall set multicastbroadcastresponse
Indstiller firewall'ens multicast/broadcast-
netsh routing ip ospf add virtif
Tilf?jer virtuel gr?nseflade.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/delete/prefixpolicy.htm

0.077

Use own image for the desktop background in Windows 8.1 and 10!

 /

Know your download location for Vista Language Packs?

 /

Where is paint in windows 10, how to open?

 /

How can i change the Contact Info on FaceBook.com?

 /

Kann ich das Dateiformat von rar in zip ändern?

 /

Create search shortcut on Windows-10 Desktop, how to?

 /

Wie benutzt man MultiClipBoardSlots, Hilfe?

 /

How to calculate the IsMyHdOK, SSDs or HDDs benchmark points?

 /