NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » delete » route

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 delete route ? Format: delete route [prefix=]/ [interface=] [[nexthop=]] [[store=]active|persistent] Parametre: Parameter Værdi prefix - Præfikset for den rute, der skal slettes. interface - Grænsefladenavn eller indeks. nexthop - Gateway-adresse, hvis præfikset ikke er on-link. store - En af følgende værdier: active: Sletningen gælder kun til næste start. persistent: Sletningen er permanent (standard). Bemærkninger: Sletter en IPv6-rute. Eksempel: delete route 3ffe::/16 "Internet" fe80::1

NETSH / INTERFACE / IPV6 / DELETE / ROUTE

netsh interface ipv6 delete route - Windows 2000/XP - Kommandoer Sletter en IPv6-rute. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, delete, route, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip igmp help
Viser en liste over kommandoer.
netsh interface ipv6 show dns
Viser DNS-serveradresserne.
netsh routing ipx
?ndringer til 'netsh routing ipx'-konteksten.
netsh ras appletalk show config
Viser den aktuelle konfiguration for RAS-AppleTalk.
netsh firewall show opmode
Viser funktionel konfiguration for firewall.
netsh routing ip ospf set area
Skifter parametre for det angivne omr?de.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/delete/route.htm

0.108

How can i change the Language on PayPal.com?

 /

Repair Boot Record on New Windows 10, not works!

 /

Auto size Virtual Memory in Windows 10?

 /

How can I installed fonts (fonts) remove,uninstall or install?

 /

Desktop shortcut for Excel, Outlook, Word 2013 on the Windows 8.1 / 10 Desktop?

 /

Change the Windows-10 system protection to undo system changes!

 /

Wrong decimal symbol in Windows 10, how to change?

 /

Where is the real Desktop folder path in Windows 8.1/8/ 10?

 /