NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 set ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: set address - Ændrer IPv6-adresseoplysninger. set global - Ændrer den globale konfiguration af generelle parametre. set interface - Ændrer konfigurationsparametrene for grænsefladen. set mobility - Ændrer konfigurationsparametrene for mobilitet. set prefixpolicy - Ændrer oplysninger for præfikspolitikken. set privacy - Ændrer konfigurationsparametrene for beskyttelse af personlige oplysninger. set route - Ændrer ruteparametrene. set state - Angiver status for frarådet funktionalitet. set teredo - Angiver Teredo-tilstanden.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SET

netsh interface ipv6 set - Windows 2000/XP - Kommandoer Angiver konfigurationsoplysninger. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx rip set
Indstiller konfigurationsoplysninger.
netsh ras ipx set pool
Angiver RAS IPX-adressegruppen.
netsh interface ip show dns
Viser DNS-serverens adresser.
netsh routing ip relay show global
Viser global konfiguration af DHCP Relay Agent.
netsh p2p pnrp cloud dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh bridge show adapter
Viser de kort, der er konfigureret som en enkelt bro.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/set.htm
0.078

How to find installed program files in windows 10 (uninstall)?

 /

Per CMD die CPU auf 64 bit ändern, ist sowas möglich?

 /

Smart screen and upgrade problem with Win-10!

 /

Where are the default images for users in Windows 8.1 / 10 (picture, directory)!

 /

Create a Windows 8 or 8.1 desktop shortcut for fast shutdown, log off, restart?

 /

Delete and remove locked files and folders!

 /

How can I change the language in the mouse pointer stick?

 /

Desktop Pointer Stick as an Blue Office Clamp for Windows!

 /