NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » set » state

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 set state ? Format: set state [[6over4=](enabled|disabled|default)] [[v4compat=](enabled|disabled|default)] Parametre: Parameter Værdi 6over4 - Angiv, om der oprettes 6over4-grænseflader. v4compat - Angiv, om V4-kompatible adresser aktiveres. Bemærkninger: Aktiverer eller deaktiverer forskellige typer frarådet funktionalitet. Som standard er alle parametre deaktiveret. Eksempler: set state default default set state 6over4=disabled v4compat=enabled

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SET / STATE

netsh interface ipv6 set state - Windows 2000/XP - Kommandoer Angiver status for frar?det funktionalitet. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, set, state, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall
?ndringer til 'netsh firewall'-konteksten.
netsh routing ip nat set global
Angiver globale NAT-parametre.
netsh interface portproxy show all
Viser alle proxyparametre for en port.
netsh routing ipx rip set filter
Opdaterer en protokolfilterpost p? listen med filtre.
netsh ras ipx show
Viser oplysninger.
netsh interface ip show icmp
Viser ICMP-statistik.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/set/state.htm
0.124

Portable use of the process killer under Windows (10, 8.1, 7, ...)!

 /

How to use CMD NET use HELP?

 /

Der Leistungsindex von 8.1/10 Windows ist wieder da!

 /

Create desktop program shortcuts in Windows 8/8.1 and Win 10! 

 /

Wo kann ich den prozentuellen Marktanteil des Betriebssystems sehen, wie z.B. für das neue Windows 7?

 /

Add a little winter magic feeling on your Desktop!

 /

Classic and modern Address-Bar!

 /

For what four different duration of Benschmarks?

 /