NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » portproxy

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface portproxy ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Føjer en konfigurationspost til en tabel. delete - Sletter en konfigurationspost fra en tabel. dump - Viser et konfigurationsscript. help - Viser en liste over kommandoer. reset - Nulstiller IPv6-konfigurationstilstanden. set - Angiver konfigurationsoplysninger. show - Viser oplysninger. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / INTERFACE / PORTPROXY

netsh interface portproxy - Windows 2000/XP - Kommandoer ?ndringer til 'netsh interface portproxy'-konteksten. / Windows 2000/XP
netsh, interface, portproxy, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp help
Viser en liste over kommandoer.
netsh diag show
Viser oplysninger om e-mail, nyheder, proxyserver, computer, operativsystem, netv?rkskort, modem og netv?rksklient.
netsh routing ip nat
?ndringer til 'netsh routing ip nat'-konteksten.
netsh interface portproxy add
F?jer en konfigurationspost til en tabel.
netsh routing ipx netbios add
F?jer en konfigurationspost til en liste over poster.
netsh ras ip dump
Viser et konfigurationsscript.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/interface/portproxy.htm

0.062

Turn off touchscreen on Windows 10 and 8.1, how to disable?

 /

Windows 8.1/10 Desktopverknüpfung für das schnelle Herunterfahren, Abmelden, Neustarten?

 /

How to open Registry Editor on Windows?

 /

What is maximum number of hops to search for target host?

 /

Verhindert den Standby Modus, Herunterfahren und Ruhezustand unter Windows! 

 /

How to disable Auto Startup Programs in Windows 7?

 /

Why can I not delete a VHD file in Windows 8.1 or 8?

 /

Wenn ich zwischen HDMI Switcher wechsle, werden die Icons neu angeordnet!

 /