netsh interface portproxy delete v6tov4 - Windows 2000/XP - Kommandoer


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » portproxy » delete » v6tov4

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface portproxy delete v6tov4 ? Format: delete v6tov4 [listenport=]| [[listenaddress=]|] [[protocol=]tcp] Parametre: Parameter Værdi listenport - Den IPv6-port, der skal lyttes på. listenaddress - Den IPv6-adresse, der skal lyttes på. protocol - Den protokol, der skal anvendes. På nuværende tidspunkt understøttes kun TCP. Bemærkninger: Sletter en port, der skal lyttes på, som IPv6 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv4.

NETSH / INTERFACE / PORTPROXY / DELETE / V6TOV4

netsh interface portproxy delete v6tov4 - Windows 2000/XP - Kommandoer Sletter en port, der skal lyttes p?, som IPv6 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv4. / Windows 2000/XP
netsh, interface, portproxy, delete, v6tov4, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip autodhcp set interface
Skifter parametre for DHCP-allokatoren for en gr?nseflade.
netsh interface ipv6 delete interface
Sletter en gr?nseflade fra IPv6-stakken.
netsh routing ip routerdiscovery delete
Sletter en konfigurationspost fra en tabel
netsh ras
?ndringer til 'netsh ras'-konteksten.
netsh diag show test
Viser alle kategorier og udf?rer alle test.
netsh routing ip nat delete portmapping
Sletter en protokolporttilknytning fra en NAT-aktiveret gr?nseflade.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Sletter en port, der skal lyttes p?, som IPv6 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv4. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/interface/portproxy/delete/v6tov4.htm
0.125
24103

Can I Switch users in windows 7 excluding logging off ?

 /

Wie erstelle ich mit Ihrer Software eine nicht komprimierbare Datei?

 /

Kalender über eine Verknüpfung auf dem Desktop direkt starten!

 /

Direct Download free antivirus software for Windows from Microsoft (7,8,Vista,xp)!

 /

Find similar flipped and rotated pictures on your Computer!

 /

Recht praktisch der schnelle Benchmark Schnell-Test der SSD oder HD!

 /

Is there a way i can stop it from saving the file to my desktop?

 /

Command line CMD background customize color, but how, with example?

 /

Unlock and delete Files and Folder via MS File-Explorer Context Menu?

 /

QuickTextPaste works in Microsoft RemoteApp / Desktop windows!

 /

Uninstall The-Aero-Clock, can I?

 /

How to change what happens when I close the laptop or Windows-7 notebook?

 /