NETSH - Windows XP/2000

netsh » lan » set » autoconfig

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan set autoconfig ? Format: set autoconfig [enabled=]yes|no [interface=] Parametre: enabled - angiver, om automatisk konfiguration er aktiveret interface - navnet på den grænseflade, hvor denne indstilling skal anvendes Bemærkninger: Begge parametre er obligatoriske. Eksempler: set autoconfig enabled=yes interface="Local Area Connection" set autoconfig enabled=no interface="Local Area Connection"

NETSH / LAN / SET / AUTOCONFIG

netsh lan set autoconfig - Windows 2000/XP - Kommandoer Aktiverer eller deaktiverer automatisk konfiguration af en gr?nseflade / Windows 2000/XP
netsh, lan, set, autoconfig, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 set state
Angiver status for frar?det funktionalitet.
netsh routing ip show preferenceforprotocol
Viser pr?ferenceniveauer for alle protokoller.
netsh ras appletalk dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh firewall show config
Viser firewall-konfiguration.
netsh routing ip ospf delete routefilter
Sletter OSPF-rutefilter.
netsh lan help
Viser en liste over kommandoer.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/lan/set/autoconfig.htm

0.046

Keyboard shortcuts to re-start Windows programs?

 /

HDMI am alten Notebook (Laptop)?

 /

In Explorer View Hidden and System Files in Q-Dir, (show, hide)!

 /

Are the full versions of Software freeware on SoftwareOK?

 /

Defragmentieren oder Optimieren (Festplatte, Laufwerk)?

 /

Windows 8.1 and 10 registry autostart entries for auto run, (find, all user) ?

 /

Can I save the desktop icon layout in the company without Admin rights?

 /

How to use voice search in Google Chrome on Windows?

 /