NETSH - Windows XP/2000

netsh » lan » show » profiles

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan show profiles ? Format: show profiles [ [interface=] ] Parametre: interface - navnet på den grænseflade, hvor profilen er konfigureret Bemærkninger: Parameteren interface er valgfri. Hvis der angives et navn på en grænseflade, er det kun profilen for den angivne grænseflade, der vises. Ellers vises alle profiler. Eksempler: show profiles interface="Lokal netværksforbindelse" show profiles

NETSH / LAN / SHOW / PROFILES

netsh lan show profiles - Windows 2000/XP - Kommandoer Viser en liste over traditionelle profiler, der er konfigureret p? systemet. / Windows 2000/XP
netsh, lan, show, profiles, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh lan
?ndringer til 'netsh lan'-konteksten.
netsh routing ipx sap help
Viser en liste over kommandoer.
netsh ras show registeredserver
Angiver, om en computer er registreret som en
netsh interface ipv6 6to4
?ndringer til 'netsh interface ipv6 6to4'-konteksten.
netsh routing ip rip delete
Sletter en konfigurationspost fra en tabel
netsh p2p pnrp cloud start
Starter en sky.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/lan/show/profiles.htm
0.077

Change Shared Folders and Hard Drives in Windows 7 or add and remove!

 /

Soll ich mir eine Update- oder Vollversion von Windows-7 bestellen?

 /

How to create at once several subfolders levels (commando-line)?

 /

Windows Vista oder Windows 7, das ist hier die Frage?

 /

Wie kann ich unter Windows die Mausspuren selbst definieren. Reihenfolge, Textur?

 /

Show navigation area eg directory structure in Windows Explorer in 8.1 and 8!

 /

Direct Download Windows 8.1 x64/x86 32/64 bit preview for testing!

 /

Unmount (eject) the VHD over the disk management in Windows 8.1/10!

 /