NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. cloud - Ændringer til 'netsh p2p pnrp cloud'-konteksten. diagnostics - Ændringer til 'netsh p2p pnrp diagnostics'-konteksten. dump - Viser et konfigurationsscript. help - Viser en liste over kommandoer. peer - Ændringer til 'netsh p2p pnrp peer'-konteksten. Følgende underkontekster er tilgængelige: cloud diagnostics peer For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / P2P / PNRP

netsh p2p pnrp - Windows 2000/XP - Kommandoer ?ndringer til 'netsh p2p pnrp'-konteksten. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip show preferenceforprotocol
Viser pr?ferenceniveauer for alle protokoller.
netsh ras appletalk dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh firewall show config
Viser firewall-konfiguration.
netsh routing ip ospf delete routefilter
Sletter OSPF-rutefilter.
netsh lan help
Viser en liste over kommandoer.
netsh routing ipx sap show interface
Viser protokolkonfigurationen p? en gr?nseflade.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp.htm

0.062

I have on the desktop a small black dot, what can I do?

 /

How to uninstall Programs and Features in Windows 7?

 /

How to change or set Windows 7 default font settings to bold, italic?

 /

Taskkill mit der Cmd.exe korrekt und sinnvoll einsetzen mit Beispielen?

 /

Where are the Auto Update settings in Windows 10 (enable / disable)?

 /

Die Windows-7 Dateizuordnungen bei Dateiendungen für Standardprogramme festlegen?

 /

Quad-Directory Explorer View, can I select multiple files by using checkbox?

 /

Can i make Q-Dir open if i double click My Computer?

 /